Onder druk van de coronapandemie neemt de overheid voortdurend ingrijpende beslissingen. Welke morele principes en aannames liggen er aan de basis van die besluiten? Hoe overtuigend is die ethische onderbouwing? En wat zijn de alternatieven? Deze vragen staan centraal in het onderzoeksproject: Zorgzaam uit de crisis: Een zorgethische analyse van het COVID-19 crisisbeleid.

Dit project is gestart in september 2020 en bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een analyse van de ethische rechtvaardiging van de keuzes in het nationale crisisbeleid. De overheid focust op de bescherming van kwetsbare groepen en roept burgers op hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar hoe worden kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid door de overheid ingevuld? Dit brengen we onder meer in kaart via een analyse van de belangrijkste regeringsbrieven over het crisisbeleid.

Het tweede deel van dit project focust op vier kwetsbare groepen en hun zorgnetwerk. Het gaat om ouderen met thuiszorg, mensen met een beperking in een zorginstelling, ongedocumenteerden en mensen in de palliatieve fase. Hoe ervaren zij de pandemie en het crisisbeleid en hoe gaan ze er in de praktijk mee om? Inzicht in hoe pandemie en crisisbeleid doorwerken in zorgpraktijken helpt om vervolgens het gevoerde beleid kritisch tegen het licht te houden.

Het derde deel van het onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van een alternatief beleidskader om zorg aan kwetsbare groepen op een goede manier in (crisis)beleid vorm te geven. Hierbij bouwen we op de inzichten uit ons empirisch onderzoek en op gesprekken met betrokkenen. Hoe kan Nederland toegroeien naar een meer zorgzame samenleving die veerkrachtig met toekomstige gezondheidscrises kan omgaan?

(tekst loopt door onder de slider)

Hoofdonderzoeker van dit project is Dr. Adrienne de Ruiter en projectleider is Dr. Pieter Dronkers. Prof.dr. Carlo Leget is eindverantwoordelijk en betrokken als leerstoelgroephouder.
Partners in dit onderzoek zijn: Dokters van de Wereld, Pharos, Tao of Care en PZNL.

Publicaties bij dit onderzoek:

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en de UvH.
Zie voor meer informatie over dit onderzoek ook de projectpagina bij de Universiteit voor Humanistiek