Hoe creëren we mogelijkheden voor mensen om een waardig en betekenisvol leven te leiden in een rechtvaardige en zorgzame samenleving?

Deze vraag staat centraal in het onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek. Onderzoeksthema’s herbergen allerlei actuele en urgente vraagstukken van maatschappelijke aard met een normatieve component, zoals de discussie over voltooid leven, het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement, tegemoetkoming van slachtoffers van koloniaal geweld of de toekomst van de verzorgingsstaat.

Onderzoekers en docenten van de universiteit hebben een achtergrond in de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Zij zijn georganiseerd in vijf groepen rondom een leerstoel. De leerstoelgroepen hebben elk een eigen accent en expertise, maar werken onderling intensief samen in verschillende onderzoeksprojecten.

De leerstoelgroep Zorgethiek ontwikkelde een eigen positie binnen de zorgethiek door steeds opnieuw grondige normatieve reflectie en gedegen empirisch onderzoek met elkaar te verbinden. Deze benadering loopt ook als een rode draad door het onderwijs van de master Zorgethiek en Beleid. Onderzoekers van de leerstoelgroep hebben verschillende wetenschappelijke achtergronden en richten zich op uiteenlopende thema’s, zoals palliatieve zorg, moederschap, de positie en ervaringen van mensen met een beperking, kunst en zorg, vluchtelingen en klimaat. Ze hebben goede banden met maatschappelijke organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Zo is met zorgorganisatie Prisma een convenant gesloten over intensieve samenwerking in onderwijs en onderzoek.