Op deze Wall of Fame plaatsen wij de beste scripties van oud masterstudenten Zorgethiek en Beleid en oud-studenten van andere studies die een relevante bijdrage aan de zorgethiek hebben geleverd. Wij zijn van mening dat deze scripties een groter publiek verdienen.

2023

Tarah Rigterink

Stuk werk? Een zorgethisch onderzoek naar de interactie tussen onzekere werkomstandigheden en leven.

Lees artikel

Annemiek Helmers

Afstand en nabijheid in de zorgrelatie: een zorgethisch onderzoek onder verzorgenden en verpleegkundigen in de verpleeghuiszorg voor mensen met de ziekte van Huntington

Lees artikel

Talitha Koopmans

Mothering beyond motherhood: a narrative study on how childfree women construe mothering and their role in the lives of children

Lees artikel

Teun Toebes

De verlichting van samenleven: een zorgethisch onderzoek naar de betekenis van samenleven binnen een psychiatrisch ziekenhuis in Moldavië

Lees artikel

Catrineke Visser

Een bezielde voorbijganger: Zorgethisch onderzoek naar de ervaringen van
cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Lees artikel

Rianne van Hassel

‘Ik kan’: zorgethisch, fenomenologisch onderzoek naar de geleefde ervaring van mensen die de abortuspil namen op basis van zorgethische, fenomenologische, apofatische arts-based methoden.

Bekijk PDF

2022

Esther Schoots

Spel of knikkers? Een zorgethische reflectie op het sportouderschap

Lees artikel

Janneke Slöetjes

Gedragen stemmen: een zorgethisch onderzoek naar ervaringen van klimaatbezorgdheid bij zwangeren
en intergenerationele verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties in de context van de huidige klimaatcrisis.

Lees artikel

Eleni Tukker

De kwetsbaarheid van veerkrachtige burgers: een zorgethisch onderzoek naar de kwetsbaarheid van basisschoolmedewerkers tijdens de coronapandemie

Lees artikel

Monique Goense

Vaders in verwachting: een zorgethisch onderzoek naar discoursen met betrekking tot vaders in de verloskundige praktijk.

Lees artikel

Heleen Wesselius

De bestaansstrijd van het meisje met anorexia: een onderzoek naar wat de stem van het meisje betekent voor goede zorg.

Lees artikel

2021

Eveline Kiela

Eerst noemen we ze kwetsbaar en dan gaan we ze empoweren. Een zorgethische studie naar de betekenis van zwangere vrouwen in kwetsbare omstandigheden in Nederlands beleid.

Lees artikel

Gwendolyn de Kever

Wanneer verlies komt terwijl je wacht op het (geven van) toekomstig leven. Een zorgethisch onderzoek naar het verlies van de (toekomstige) identiteit van moederschap.

Lees artikel

Jolanda Elenbaas

Opgroeien als je moeder anders is: een zorgethisch narratief onderzoek naar goed genoeg moederschap, de moeder-kind relatie en een ervaring van opgroeien bij een moeder met een licht verstandelijke beperking.

Lees artikel

Max Bloem

Radicalising Caring Democracy: A Conceptual Inquiry into Aesthetic and Agonistic Political Theory and Epistemic Hegemony and its Relevance for a Political Care Ethics

Lees artikel

Stijn Staal

Hoog spel spelen: een zorgethisch onderzoek naar wat er voor feestende jongeren op het spel staat in de coronatijd, en de implicaties daarvan voor een (meer) rechtvaardige behandeling van deze jongeren.

Lees artikel

Tessa Heethaar

Van minder moeten naar meer leven, maar welke stemmen resoneren mee?

Een zorgethische duo-etnografie naar (samen)leven in een precaire en laatmoderne samenleving

Lees artikel

Jhoy Dassen

Omdat zij niet anders kan: over zorg voor anderen, zelfzorg, verantwoordelijkheid en moederschap

Lees artikel

Roos Hollander-Piet

In de schaduw van de roze wolk: een narratieve analyse van postpartum depressie.

Lees artikel

Milotte Hamer

Inzichten voor sociaal beleid omtrent (zorg)concepten als kwetsbaarheid, zelf- en samenredzaamheid.

Lees artikel

2020

Meike Schellekens

Een zorgethisch onderzoek naar de omgang van zorgverleners met fysieke intimiteit van oude mensen in het verpleeghuis.

Lees artikel

Mahtob Boot

Een zorgethische studie naar het isoleren van mensen in vreemdelingendetentie en hun waardigheid.

Lees artikel

Dymph Dieben

Een kritische discoursanalyse naar het spreken van artsen over burn-out bij artsen vanuit zorgethisch perspectief

Lees artikel

Wilco van der Meer

Een conceptuele verkenning vanuit drie perspectieven van goede zorg voor de natuur ter verruiming van het analyse- en handelingskader van de publieke gezondheidszorg.

Lees artikel

Elmyn Brands

Een zorgethisch perspectief op goede thuiszorg in een tijd waarin technologie is verweven met ons bestaan

Lees artikel

2019

Lena Wever

De kunst van het accepteren: innerlijke ruimte in het omgaan met chronische pijn

Bekijk PDF

Karlijn Suijkerbuijk

De dood in de coulissen. Een zorgethisch onderzoek naar zingeving in de laatste levensfase van dak- en thuislozen

Bekijk PDF

2018

Sevenja Verhagen

De worsteling in de spagaat. Een zorgethische studie naar de beleving van begeleiders met betrekking tot het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking binnen een woonvoorziening in de wijk.

Bekijk PDF

Lieke Wichers Schreur

De geleefde ervaring van lijden bij een afwijzing van een euthanasieverzoek

Bekijk PDF

Mieke Spek

Geboren! Een verkennende studie naar geboortelijkheid en relationaliteit

Bekijk PDF

Saskia Scherbeijn

Overgave & verbinding. Een zorgethische studie naar de essentie van de geleefde ervaring van het (getuige van het) kraamvrouw-zijn in het ziekenhuis

Bekijk PDF

2017

Mara van Stiphout

Het Onbesprokene
Een zorgethische studie naar de ervaring van brandwondpatiënten

Bekijk PDF

Nina Hovenga

Aandacht voor pillen of identiteit?
Relatie tussen de specialist ouderengeneeskunde en de familie

Bekijk PDF

Johanneke van der Bijl

De frequentie van betekenis
Relationele afstemming in de zorg voor ouderen

Bekijk PDF

Veerle

Jij die mij ik maakt.
Een zorgethische en duo-etnografische zoektocht van een arts en patiënt

Bekijk PDF

2016

Marieke Potma

Kwetsbaarheid en kwetsbaar burgerschap in de Franse zorgethiek

Bekijk PDF

Sanne Rodenburg

Helden of Hufters
Een zorgethische studie naar morele druk om te mantelzorgen

Bekijk PDF

Sophie Albers

Leven geven Betekenis geven
Een verkennende studie naar de betekenis van ritueel rond zwangerschap en bevalling.

Bekijk PDF

Jeroen van Egmond

Zorgvrijwilligers in een hospice: niet in principe machteloos, maar uit principe.

Bekijk PDF

Malene van Schaik

Perspectieven op Zorg met Ziel

Bekijk PDF

Jurja Steenmeijer

Othering en actieve solidariteit: exclusie of inclusie?

Bekijk PDF

2015

Kelsey Benning en WimJan Egtberts

Overleven in de Wmo. Wij hebben al genoeg zorgen.

Bekijk PDF

Eva van Reenen

Betekenisvolle ruimte voor inzichten van de zorgethiek binnen de Nederlandse geneeskundeopleiding.

Bekijk PDF

Mireille Fikse

Zien wat er telt en mee laten tellen
Een kwalitatief onderzoek naar het syndroom van Korsakov en waardigheid

Bekijk PDF

Tessa Smorenburg

Transgender: kwetsbaar door anders-zijn.
Een kritische discoursanalyse van vier weblogs.

Bekijk PDF

2014

Stephanie van Gelder

Levenseindebesluiten aangaande  mensen met verstandelijke beperkingen .
Van Heijst versus de praktijk: een warme aanvulling

Bekijk PDF

Marieke Ter Heerdt

Meer zelfregie in de zorg thuis

Bekijk PDF

Marieke Schoenmakers

Aanraken als eerste en als laatste taal: Literatuurstudie naar het aanraken van mensen met dementie door geestelijk verzorgers

Bekijk PDF

2013

Bernadette van den Heuvel

Goede zorg voor ouderen vanuit het perspectief van Vlaamse christen-democratische politici

Bekijk PDF

Jeannet van de Kamp

Ziekte als belevenis – Een zorgethische kritiek op Fred Lee’s theaterziekenhuis

Bekijk PDF

2012

Petra de Leede

Je zal d’r maar zitten…: Zorgethisch kwalitatief onderzoek naar het aanleren van goed separeerzorg

Bekijk PDF

Hélène Verbunt

Aandacht in de zorg voor slechtziende kinderen.

Bekijk PDF

Caroline Zielhorst

Meer dan de som der delen? Een samendenken van menslievende zorg en Lean denken, met als casus de maatschappelijke opvang.

Bekijk PDF

2011

Germa van de Kamp

Een trilemma in een gemelligraviditeit: Ethische bespiegelingen vanuit verschillende perspectieven

Bekijk PDF

Nicolette Bosselaar

De rol van empathie in de bevordering van de vaardigheden, die autonomie mogelijk maken. Een zorgethische verkenning.

Bekijk PDF

Rigo Verhaert

Geven om verder leven : ervaren artsen een spanning tussen ‘care’ en ‘cure’ in de begeleiding van de familie van potentiele orgaandonoren?

Bekijk PDF

Ann De Veirman

Zorgethici en economen in gesprek over een rechtvaardige verdeling van zorg?

Bekijk PDF

2010 - 2008

Marja Houben

Een verfrissende kijk op vermoeidheid : vermoeidheid in de ‘nieuwe fenomenologie’ van Hermann Schmitz.

Bekijk PDF

Wouter Timmer

Autonomie en verstandelijke beperking. Een zorgethische reflectie

Bekijk PDF

Monique Smit

Presentie en emotie: analyse van presentielogboeken volgens de close readingmethode

Bekijk PDF

Frank Willeme

Van tellen naar vertellen en terug: handelingsonderzoek naar een andere verantwoording van de Dagcentra Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Bekijk PDF