Onderwijs

De Universiteit voor Humanistiek richt zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een rechtvaardige en zorgzame samenleving. Docenten en onderzoekers gebruiken hierbij hun expertise uit de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. De universiteit is gevestigd in een historisch pand in de binnenstad van Utrecht, een dynamische omgeving met ambiance en sfeer. In de opleidingen van de Universiteit voor Humanistiek gaan kritische scholing en persoonlijke vorming hand in hand. Studenten worden opgeleid in het doen van multidisciplinair onderzoek. Daarbij is er ruime aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat kan goed, omdat het onderwijs kleinschalig is.

Studenten kunnen kiezen tussen:

De opleidingen zijn officieel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De bachelor en masters tellen ruim 550 studenten.

Naast het bachelor- en masteronderwijs biedt de Universiteit voor Humanistiek een promotieopleiding aan in de graduate school. Ook verzorgt de universiteit een post-initiële opleiding tot ritueel begeleider, de Celebrantenopleiding.

Over de master Zorgethiek en Beleid

In de eenjarige master Zorgethiek en Beleid onderzoek je de vraag wat het moreel goede is in allerlei praktijken van zorg en beleid. Je ontdekt hoe dit als basis kan dienen voor menswaardige en betekenisvolle verbeteringen. Dat doe je op allerlei manieren: zowel theoretisch en filosofisch als praktisch, en zowel vanuit beleidsmatige als vanuit maatschappelijke invalshoeken. Hierbij is niet alleen het perspectief van zorggevers belangrijk, maar ook dat van zorgontvangers. Want zorg vindt altijd plaats tussen mensen in wisselwerking met hun omgeving.

Dit masterprogramma is geschikt voor studenten en professionals die werkzaam zijn of willen zijn in (staf)functies in maatschappelijke organisaties, de zorg- en welzijnssector, het hoger onderwijs in de zorgsector, wetenschappelijk onderzoek, en in de media en journalistiek.

De docenten van de master hebben goede banden met maatschappelijke organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Via onderwijs en onderzoek, adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken bij de dagelijkse praktijken in zorg en samenleving.

Lees meer over deze opleiding op de website van de Universiteit voor Humanistiek

Scripties Zeb – Wall of Fame

Op deze Wall of Fame plaatsen wij scripties van oud masterstudenten Zorgethiek en Beleid en oud-studenten van andere studies die een relevante bijdrage aan de zorgethiek hebben geleverd.

Bekijk de Wall of Fame