Hoe hebben mensen hier zorg voor elkaar?

Wie zich die vraag stelt, stuit al gauw op uitdagende (politiek-)ethische kwesties die overal in onze samenleving spelen. Van vragen over marktwerking en menswaardigheid, tot vragen over technologische vooruitgang en sociale ongelijkheid – alles wordt op scherp gezet door het perspectief zorg.

Op deze website vind je artikelen en verhalen die dat perspectief zorg centraal stellen en illustreren hoe je op een andere manier naar maatschappelijke vragen kunt kijken. Verschillende auteurs laten zich hierbij inspireren door de wetenschappelijke benadering van ‘de zorgethiek’.

Wat is Zorgethiek?

Zorgethiek (care ethics) is een politiek-ethische stroming, die wil begrijpen hoe zorg in elkaar zit. Het is een interdisciplinair veld van onderzoek dat gedreven wordt door maatschappelijke vragen. In de jaren tachtig in de vorige eeuw is zorgethiek opgekomen vanuit de feministische ethiek, toen er aandacht ontstond voor zorg als structuur binnen gemeenschappen. Sindsdien voeren verschillende stromingen en disciplines een interdisciplinair gesprek, waaronder filosofie, ethiek, sociale wetenschappen, politieke en beleidswetenschappen en verpleegwetenschappen.

Het concept zorgen wordt breed opgevat: zorgen is een sociale praktijk, en als je goed kijkt, gebeurt het óveral in de samenleving.

Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek

In de ontwikkeling van zorgethiek in Nederland heeft de Universiteit voor Humanistiek in de jaren negentig van de vorige eeuw een belangrijke rol gespeeld door Joan Tronto, één van de belangrijke pioniers in dit veld, naar Nederland te halen als visiting professor. Joan Tronto ontving bij het 25-jarig jubileum van de UvH in 2014 een eredoctoraat van de universiteit. Ook heeft de universiteit sinds 2012 een leerstoelgroep Zorgethiek, die de eenjarige master Zorgethiek en Beleid verzorgt, de enige in haar soort wereldwijd.

In Utrecht kijken we naar zorg met een bijzondere aandacht voor:

Ook proberen we zoveel mogelijk theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Je vindt meer over deze visie en onderzoek op de website van de Universiteit voor Humanistiek.