Martin van Rijn

07.10.16

Staatssecretaris van Rijn spreekt prof dr Anne Goossensen toe

https://www.zorgethiek.nu/staatssecretaris-rijn-spreekt-prof-dr-anne-goossensen-toe/

In aanloop naar de <a href=”>Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op 8 oktober, gaf Anne Goossensen 6 oktober de lezing over ‘De waarde van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg’, bij Terminale Zorg Thuis en Hospice…

Anne Goossensen

21.11.15

Anne Goossensen bijzonder hoogleraar vrijwilligers palliatieve terminale zorg

https://www.zorgethiek.nu/anne-goossensen-bijzonder-hoogleraar-vrijwilligers-palliatieve-terminale-zorg/

Anne Goossensen is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Goossensen beoogt met haar onderzoek een kwaliteitskader te ontwikkelen waarmee de waarde van de vrijwillige zorg in de…

12.07.21

Hoe is het nu met de ouderen die hun leven als voltooid beschouwden?

https://www.zorgethiek.nu/hoe-is-het-nu-met-de-ouderen-die-hun-leven-als-voltooid-beschouwden/

Vandaag verschijnt de (follow-up) studie “Still ready to give up on life? A longitudinal phenomenological study into wishes to die among older adults.” waarin drie onderzoekers de balans opmaken: hoe is het met de eerder geïnterviewde mensen die hun leven als voltooid beschouwden?

sociaal-politieke dimensies van voltooid leven

29.01.18

Sociaal-politieke dimensies van voltooid leven

https://www.zorgethiek.nu/sociaal-politieke-dimensies-voltooid-leven/

In het Journal of European Social Policy werd onlangs een (Engelstalig) artikel van Els van Wijngaarden, Anne Goossensen en Carlo Leget gepubliceerd waarin een ethische analyse wordt gegeven van de kwestie ouderen en een…

Plaform Humanisering Ouderenzorg 2018

12.11.17

Platform Humanisering Ouderenzorg 2018

https://www.zorgethiek.nu/platform-humanisering-ouderenzorg-2018/

Wat is goede (ouderen)zorg? Hoe creëer je binnen de ouderenzorg ruimte voor zingevingsvragen? Wat betekent ‘de mens centraal’ binnen de ouderenzorg? Middels het Platform van de Ouderenzorg delen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek hun kennis en expertise…

Er Zijn, vrijwilligers palliatieve zorg

30.04.17

‘Er Zijn’. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg

https://www.zorgethiek.nu/vrijwilligers-palliatieve-terminale-zorg/

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.((Radbruch L, Payne S. White paper on standars and norms for hospice and palliative care in Europe: part…

Platform Humanisering Ouderenzorg 2017

22.12.16

Platform Humanisering Ouderenzorg 2017

https://www.zorgethiek.nu/platform-humanisering-ouderenzorg-2017/

Wat is goede (ouderen)zorg? Hoe creëer je binnen de ouderenzorg ruimte voor zingevingsvragen? Wat betekent ‘de mens centraal’ binnen de ouderenzorg? Middels het Platform van de Ouderenzorg delen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek hun kennis en expertise…

21.12.16

Lezingen Platform Humanisering Ouderenzorg 2017

https://www.zorgethiek.nu/lezingen-platform-humanisering-ouderenzorg-2017/

Het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de UvH organiseert in 2017 wederom verdiepingsbijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de ouderenzorg. Middels het Platform van de Ouderenzorg delen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek hun kennis en expertise…

Oratie Anne Goossensen

12.08.16

Naar Poëtica in Palliatieve zorg

https://www.zorgethiek.nu/naar-poetica-palliatieve-zorg/

Anne Goossensen, hoogleraar Informele Zorg en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De leerstoel is gevestigd door de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)1) Nederland,…

Dorst of doodsangst

11.03.16

Gevoeligheid voor signalen spirituele behoeften

https://www.zorgethiek.nu/gevoeligheid-signalen-spirituele-behoeften/

Onder grote belangstelling werd 3 maart j.l. het boek ‘Dorst of Doodsangst. Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase door vrijwilligers’ gepresenteerd. De publicatie is het resultaat van een samenwerkingsproject van de…