Dorst of doodsangst
Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase door vrijwilligers

3 minuten

0 reacties

Onder grote belangstelling werd 3 maart j.l. het boek ‘Dorst of Doodsangst. Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase door vrijwilligers’ gepresenteerd. De publicatie is het resultaat van een samenwerkingsproject van de Universiteit voor Humanistiek met Hospice de Luwte.
“Een lacune in de zorg beschrijven is één ding, antwoorden daarop proberen te vinden is iets anders. Een jaar lang is geëxperimenteerd met theorie, casussen, toepassing, een klankbordgroep van vrijwilligers en een klankbordgroep met experts. Op 3 maart 2016 werd opbrengsten gedeeld en gebruiksmogelijkheden besproken.”

Spirituele behoeften

In de palliatieve terminale zorg wordt ernaar gestreefd dat iemands laatste periode zo comfortabel mogelijk is. Maar hoe te bewerkstelligen dat iemand niet alleen lichamelijk en psychosociaal, maar ook spiritueel gezien goed sterft? En begrijpen betrokkenen elkaar als het over de spirituele dimensie gaat? Uit praktijkervaringen blijkt dat sommige mensen meer dan anderen gevoelig zijn voor signalen van spirituele nood. Het blijkt dat sommigen signalen totaal missen en anderen signalen oppikken waarvan de interpretatie achteraf niet bleek te kloppen.[pullquote]In 1980 richtten dhr. A.H. Helffer en mw. C.M.J. Kootkar de Stichting Helffer-Kootkar Prijs op. De prijs heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren.[/pullquote]Met deze publicatie willen we bijdragen aan een grotere gevoeligheid voor deze signalen. Dit idee werd belangrijk gevonden en daarom kreeg Hospice de Luwte uit Soest de Helffer Kootkar Prijs 2013.

Hospice De Luwte wilde een methodiek ontwikkelen om vrijwilligers voor te bereiden op en toe te rusten voor levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken. De jury kende de prijs toe omdat deze zorg in hospices, hoewel heel relevant, nog minder structureel verankerd is. Een goede methodiek kan daarom breed ingezet worden.
Het project samen met de Universiteit voor Humanistiek had als doelstelling: het ontwikkelen van een methodiek, die

Dorst of Doodsangst

Boekpresentatie Anne Goossensen

Reeks Perspectieven van vrijwilligerswerk

Deze publicatie is de derde in een reeks van publicaties van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ).
Deel 1 ‘Daar doe ik het voor’,  gaat over de motivatie van vrijwilligers om te helpen aan het sterfbed in hospices en in de thuissituatie.
Deel 2 ‘Toekomstspijt is wat ik voel’, gaat over de reacties van mensen op het naderende levenseinde.
Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek heeft aan alle drie de publicaties meegewerkt.

De publicatie is te bestellen bij VPTZ voor €7,50.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *