Anne Goossensen
foto: Heleen Klop

3 – 4 minuten

0 reacties

Anne Goossensen is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Goossensen beoogt met haar onderzoek een kwaliteitskader te ontwikkelen waarmee de waarde van de vrijwillige zorg in de laatste levensfase zichtbaar en aantoonbaar gemaakt wordt. De leerstoel is gevestigd door de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ), met steun van Stichting Roparun.

Anne Goossensen zal met VPTZ Nederland de komende jaren onderzoek doen naar kwaliteit van relaties bij vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg en naar ervaringsthema’s die zich daarin voordoen, zoals eenzaamheid, kwetsbaarheid en machteloosheid. De zorgethische theorieën, waarin onderzoekers van de leerstoel Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek zich hebben gespecialiseerd, zijn bij uitstek geschikt om te reflecteren over de waarde en kwaliteit van vrijwilligerswerk. De focus op relaties geeft een impuls om patiënten nog meer recht te doen en om bij te dragen aan waardig sterven. Ook biedt dit kansen om meer en betere bruggen te slaan met de beroepsmatige zorg.

Chantal Holtkamp, directeur VPTZ Nederland: “Dit is hard nodig, want Nederland krijgt te maken met een forse toename van sterfgevallen na een ziekbed, veelal kanker. Het aantal stijgt de komende vijf jaar van 82.000 naar zo’n 100.000 per jaar. Nederlanders willen en zullen in de toekomst meer thuis of in hospices gaan sterven. Door de inzet van opgeleide vrijwilligers wordt dit veel beter mogelijk gemaakt. Een goed samenspel met de beroepsmatige zorg is daarin van groot belang.”

Prof. dr. Anne Goossensen (1966, foto door Heleen Klop) is kwaliteit van zorg onderzoeker en sinds 2013 als hoogleraar Zorgethische aspecten van Informele Zorg verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze onderzoekt ‘zachte’ kwaliteitsaspecten in de zorg, vanuit zorgethisch perspectief. Projecten bestaan uit het door ontwikkelen van concepten en meetmethoden die registreren in hoeverre mensen zich ‘gezien’ voelen, erkenning ervaren, of aandacht ervaren voor hun (existentiële) moeites in zorgsituaties. Bijzondere aandacht bestaat daarbij voor mensen in de laatste levensfase en de kwaliteit van de relatie die vrijwilligers met hen aangaan. Zij publiceerde onder andere Gezien of niet (2013), Schetsen van mismatch (2013) en Hoe word je een Bianca? (2014). Goossensen: “Voor de universiteit betekent de nieuwe bijzondere leerstoel een vruchtbare samenwerking met de ruim 200 hospices en organisaties die vrijwilligers inzetten bij mensen thuis. Hier ligt een kans om dit zorgveld met aanwezige kennis op creatieve wijze een hart onder de riem te steken, inspiratie te bieden en vrijwilligers te bemoedigen voor hun trouwe inzet.”

VPTZ Nederland

VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. De vereniging ondersteunt ruim 200 lidorganisaties op het gebied van belangenbehartiging, training & opleiding, kwaliteitsbeleid, communicatie & PR en organisatieadvies.

Nadere informatie

Marianne Barree, VPTZ Nederland, 033 – 760 10 70 / info@vptz.nl / mbarree@vptz.nl
Yvette Nelen, Universiteit voor Humanistiek, 06 30400067/ y.nelen@uvh.nl

Bron: UvH
Foto: Heleen Klop

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *