2 – 3 minuten

0 reacties

Het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de UvH organiseert in 2017 wederom verdiepingsbijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de ouderenzorg.

Middels het Platform van de Ouderenzorg delen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek hun kennis en expertise over de ouderenzorg. Het platform wordt geleid door prof. dr. Anne Goossensen, hoogleraar zorgethische aspecten van informele zorg, en prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen.

Lezingenreeks voor professionals in de ouderenzorg 

Het platform organiseert tweemaandelijkse verdiepingsbijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de ouderenzorg. In de bijeenkomsten ligt de focus op vragen over humanisering en zingeving, vragen die vaak vergeten worden in het onderzoek naar ouderenzorg.

De bijeenkomsten worden verzorgd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek. Zij presenteren hun bevindingen over onderzoek naar (kwetsbare) ouderen, levensvragen en zingeving, de kwaliteit van zorg en zorgrelaties, geestelijke begeleiding, verantwoording, aansluiting van informele en formele vormen van zorg, en passende methoden om deze thema’s te bespreken.

Voor wie?

Voor professionals uit verschillende beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen en psychologen, (huis)artsen, specialisten ouderenzorg, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, en vrijwilligers in het veld van de ouderenzorg.

Bijeenkomsten

Dr. Gaby Jacobs bespreekt 12 januari hoe verpleegkundigen de eigen regie van ouderen die nog thuis wonen kunnen bevorderen. Verpleegkundigen blijken het in de praktijk lastig vinden de slag te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘ondersteunen van eigen regie of zelfzorg’.

Dr. Hanneke van der Meide bespreekt 23 maart de onderzoeksmethode ‘shadowing‘ om inzicht te krijgen in de ervaringen van ouderen in de (ziekenhuis)zorg. Zij deelt haar inzichten in het werken met deze methode. Uitgangspunt is dat patiënten de zorg vaak anders ervaren dan professionals denken en dat deze ervaringen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering.

Promovenda Susan Hupkens vertelt in deze bijeenkomst op 15 juni over haar onderzoek naar de wijze waarop thuiszorgmedewerkers kunnen aansluiten bij zingeving en levensvragen van ouderen. Zingeving is in de aandacht in discussies over zorg, maar in de praktijk weten zorgmedewerkers niet altijd hoe ermee om te gaan.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *