Handvest Vrijwilligers Palliatieve Zorg

3 – 4 minuten

0 reacties

In Nederland zijn er al meer dan 30 jaar vrijwilligers actief in de palliatieve terminale zorg. Ook internationaal is er steeds meer oog voor de onmisbare bijdrage die de vrijwilligers aan de palliatieve zorg leveren.

De European Association for Palliative Care (EAPC) heeft een handvest uitgebracht om dit niet alleen te bekrachtigen, maar ook verder te versterken. Met de implementatie van het Handvest Vrijwilligers Palliatieve Zorg krijgen de vrijwilligers een stem die pleit voor steun, erkenning en verdere ontwikkeling.

Internationale erkenning

Het doel van het handvest is het krijgen van (inter)nationale erkenning dat vrijwilligers, naast de beroepsmatige zorg en mantelzorgers, een onderscheidende rol vervullen in de palliatieve zorg. Vrijwilligers bieden patiënten in de laatste levensfase en diens naasten ondersteuning zowel thuis, als in een hospice en in een zorginstelling. Een groot aantal hospices draait nagenoeg volledig op de inzet van de vele vrijwilligers. Ook het bevorderen van onderzoek naar best practices en verder ontwikkelen van het vrijwilligerswerk binnen Europa wordt hiermee geagendeerd.

In Nederland is bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Anne Goossensen, aanjager van het handvest. Goossensen: “Het is een belangrijke mijlpaal dat er nu binnen Europa aandacht voor de waarde van vrijwilligers wordt gevraagd. Door het handvest van EAPC Taskforce on Volunteering krijgt dit een belangrijke extra impuls. Ik roep dan ook iedereen op het handvest te ondertekenen”.

10.000 handtekeningen

Om te laten zien dat het belang van de vrijwilligers wordt gezien en te erkennen dat zij onmisbaar zijn in de zorg voor mensen in de laatste levensfase worden in dertien landen handtekeningen ingezameld. Mensen uit Oostenrijk, Australië, België, Kroatië, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië en Groot Brittannië worden gevraagd het handvest te ondertekenen. De taskforce wil minimaal 10.000 handtekeningen verzamelen.

Een Nederlandse vertaling van het achtergronddocument vindt u op de website van VPTZ Nederland.
Goossensen: “De handtekeningen dienen ook om vrijwilligerswerk in andere Europese landen te erkennen en stimuleren. Daar is de zorg door vrijwilligers vaak minder goed georganiseerd dan in ons land.”

Definitie vrijwilligerswerk in palliatieve zorg

Een definitie van vrijwilligerswerk in palliatieve zorg werd ontwikkeld via overleg met experts in verschillende landen: “De tijd die individuen uit vrije wil besteden zonder verwachting van financieel gewin in enig georganiseerd verband, anders dan de al bestaande sociale relaties of familiebanden, met de bedoeling de kwaliteit van leven te verhogen van volwassenen en kinderen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, evenals van hun familie en naasten.”

Over VPTZ

De vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn in Nederland verenigd binnen VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt hier zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 lidorganisaties, behartigt de belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Amersfoort, 3 oktober 2017
Bron: VPTZ

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *