22.10.10

Grenzen aan de opoffering – Menslievendheid in het verpleeghuis

Zorgen voor anderen geeft je veel terug, weten alle zorgverleners, tenminste als er tijd en ruimte is voor menselijk contact. Maar vaak valt er niet zoveel te kiezen en word je als zorggever wel…
Lees verder

22.10.10

Frans Vosman: CZ-lijst en marktwerking leiden tot verschraling zorg

Alleen de politiek kan bepalen in welke ziekenhuizen ingewikkelde operaties worden gedaan. Dit zegt hoogleraar zorgethiek Frans Vosman van de Universiteit van Tilburg. Hij reageert op de plannen van de Tilburgse zorgverzekeraar CZ in zes ziekenhuizen…
Lees verder

04.10.10

Zorg aan zet: Ethiek en lichamelijkheid in de zorg voor ouderen

Goede zorg respecteert zowel de waardigheid van degene die ze ontvangt als van degene die ze geeft. Maar wat is waardigheid? En wat betekent waardigheid in concrete situaties, bijvoorbeeld wanneer een oudere in zijn…
Lees verder

16.09.10

Zorgethiek – Grote kwesties in gemarginaliseerd veld

Met welke thema’s zijn jonge onderzoekers bezig? Wat zijn de nieuwe trends binnen de feministische theologie? Deel 4: Zorgethiek. Vier Tilburgse onderzoekers zetten hun terreinen uiteen. Bij de Tilburgse leerstoelgroep Zorgethiek staat het onderzoek in het…
Lees verder

15.09.10

Ziek

Ooit had ik een gesprekje met één van mijn kinderen (toen zes jaar) over wat nu ziek zijn was. Eén van haar klasgenootjes was namelijk ziek thuisgebleven en op mijn vraag wat er aan…
Lees verder

15.09.10

Interview met Anne Goossensen

Sinds 15 augustus j.l. wordt de vakgroep zorgethiek versterkt door een nieuwe bijzonder hoogleraar, mw Prof. dr. Anne Goossensen. Voor de helft van de week is zij lector verslavingszorg bij Hogeschool Inholland in Den…
Lees verder

15.09.10

Koffie of nutridrink

Een dementerende man van 76 jaar is opgenomen op een geriatrische afdeling. Zijn echtgenote vindt het fijn om haar man te helpen met eten en drinken. Ook de kinderen helpen soms. Het zijn kostbare…
Lees verder

15.09.10

Fragiliteit bij ouderen. Op weg naar een integrale benadering

Robbert Gobbens Fragiliteit bij oudere mensen blijkt een betere voorspeller voor behandeling of interventie dan chronologische leeftijd. Fragiliteit is namelijk meer direct gerelateerd aan ongewenste uitkomsten zoals ziekenhuisopnames, verpleeghuisopnames of vroegtijdige sterfte. Fragiliteit verwijst…
Lees verder

06.09.10

Internationale discussiegroep over ethics of care

Jan Jans was onlangs in San José (VS) voor de bijeenkomst van de Society of Christian Ethics. Zijn plan is om met ingang van 2011 een aparte, internationale discussiegroep voor ethics of care op te richten. Doel is om…
Lees verder

05.09.10

Waardevolle vertrouwensband

Casus André, 25 jaar, heeft een lichte verstandelijke beperking. Hij woont relatief zelfstandig. Bij een zorginstelling koopt hij maandelijks enkele uren begeleiding in, vooral bedoeld om zijn dagritme in stand te houden. Er ontstaat…
Lees verder

12.08.10

Nadenken over de culturele onderstroom van zorg

Een interview met Annelies van Heijst Annelies, je bent een veel gelezen en gewaardeerde auteur in de wereld van de zorgethiek. De afgelopen tijd leek het echter – afgezien van de herdrukken (!) –…
Lees verder

24.06.10

Moreel beraad voeren, hoe doe je dat?

Als er één vorm van ethiek bedrijven is die rechtstreeks aansluit bij de morele problemen waarmee zorgverleners in de praktijk worstelen, is het wel het houden van een moreel beraad. Sinds enige jaren is…
Lees verder

24.06.10

Op weg naar een lief ziekenhuis

Wat biedt een lief ziekenhuis? Het St. Elisabeth Ziekenhuis wil een lief ziekenhuis zijn, dat wil zeggen: het wil menslievende zorg geven aan patiënten en hun familie die voor hulp en steun op ons…
Lees verder

06.06.10

Relatie

Wonderlijk eigenlijk wat er gebeurt tussen een dokter en een patiënt. Wat maakt nu dat een patiënt zijn hele ziel en zaligheid bij een dokter op tafel legt? En waarom zou een patiënt er…
Lees verder

06.06.10

Signalering – Menslievende zorg, management en kwaliteit

In discussies over de gezondheidszorg worden veel verschillende talen gesproken. Overheidstaal, instellings- en managementtaal, medische en verpleegkundige taal en taal van ethici. Dit leidt vaak tot het elkaar kruisen op ongelijke kruisingen, waardoor men…
Lees verder

06.06.10

Stem krijgen

Veel stempassen van mensen met een verstandelijke beperking worden verscheurd, versnipperd of in de prullenbak gegooid, aldus Max Paumen in het tijdschrift Markant. Paumen deed onderzoek naar de praktijk van het stemmen bij mensen met een verstandelijke…
Lees verder

24.05.10

Menslievende zorg in het St. Elisabeth ziekenhuis: een update

Ruim een jaar geleden tekenden de Universiteit van Tilburg en het St. Elisabeth ziekenhuis een unieke samenwerkingsovereenkomst op het gebied van menslievende zorg. De inzet: het bewerkstelligen van een transitie van het Elisabeth ziekenhuis naar een…
Lees verder

17.05.10

Wat nog niet telt als goede zorg

Hieronder vindt u een weergave van de lezing die Andries Baart gaf tijdens het debat “Wat telt als goede zorg?”, op 23 april 2010. Van deze tekst zal mettertijd een verbeterde, uitgebreide en geannoteerde…
Lees verder

03.05.10

Debat over het kwaliteitsdenken in de zorg

Het kind, het badwater, de poep en de luier Wat telt als goede zorg? Deze vraag vormde het startpunt voor een boeiend debat dat op vrijdagmiddag 23 april in een Tilburgse collegezaal werd gevoerd.…
Lees verder

03.05.10

Serie internationale zorgethici 5: Margaret Urban Walker

Margaret Urban Walker PhD is Professor of Philosophy and author of Moral Understandings: A Feminist Study in Ethics. 1. Where are you working at this moment? I am a member of the Philosophy Faculty of…
Lees verder

Categorieën