2 minuten

2 reacties

Tussen oktober 2010 en maart 2011 doen twee onderzoekers een kortdurend etnografisch onderzoek op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis. Dit onderzoek is nadrukkelijk ingebed in het Programma Menslievende Zorg. Dit ziekenhuis voert dit samen met de vakgroep zorgethiek van de Universiteit van Tilburg uit. Het doel is te achterhalen wat patiënten en hun begeleiders beleven aan hun verblijf, de zorg en de behandeling op de SEH.

Onderzoekers Marie-Josee Smits en Carolien Prins zullen elk geruime tijd op de SEH meelopen, (participerend) observeren en spreken met patiënten, hun begeleiders en zorgverleners. Op deze intensieve periode van dataverzameling volgt een periode van analyseren en schrijven. Het onderzoek mondt uit in een voor een breed publiek toegankelijk onderzoeksverslag en een wetenschappelijk artikel.

Het is de bedoeling dat de uitkomsten van dit ‘lief-onderzoek’ verbonden worden met het ‘lean-proces’ dat momenteel ook op de SEH loopt. Bovendien zal het eindrapport de opmaat vormen voor discussies over de zorg op de SEH. Vervolgens zullen de uitkomsten waar mogelijk moeten leiden tot verbeteringen in de zorg.

De begeleiding van het onderzoek is in handen van prof. dr. Andries Baart. Daarnaast is er een klankbordgroep gevormd waarin een aantal SEH-zorgverleners, EZ-managers en UvT’ers plaats hebben.

Een artikel van


2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hanny Reindersma

Ben gefascineerd door ethisch onderzoek vanuit het hart van de verpleegkundige praktijk. de dilemma’s stapelen zich op en zetten ook managers aan hierover na te denken. Het gezicht van de menslievende zorg raakt me zowel vanuit de zorgnemer als de zorggever! Succes met het onderzoek en de planning van de komende onderzoeken.

Johannes Schaepman

Allemaal vage termen. Er wordt niets concreets medegedeeld.
De lezer is vrij deze vage termen naar eigen believen en emoties in te vullen.
Kortom, er staat onzin!