3 minuten

0 reacties

Goede zorg respecteert zowel de waardigheid van degene die ze ontvangt als van degene die ze geeft. Maar wat is waardigheid? En wat betekent waardigheid in concrete situaties, bijvoorbeeld wanneer een oudere in zijn bed plast en zich diep aangetast weet in zijn waardigheid of wanneer onze demente moeder intimiteit zoekt bij een medebewoner? Deze vragen stonden centraal op de studiedag ‘Zorg aan zet: ethiek en lichamelijkheid in de zorg voor ouderen’ op 22 september in Leuven. De studiedag was georganiseerd naar aanleiding van het nieuwe boek ‘Zorg aan zet: ethisch omgaan met ouderen’ (Davidsfonds Uitgeverij, 2010). Auteurs van dit boek zijn de Leuvens zorgethici Linus VanLaere en Chris Gastmans.

Aanraken en integriteit

Dat het onderwerp aanspreekt in Vlaanderen bleek wel uit het grote aantal deelnemers, ruim 600 (voornamelijk) Vlaamse zorgprofessionals hadden zich aangemeld voor deze dag. De eerste lezing werd gehouden door Prof. Annelies van Heijst (Universiteit van Tilburg). Nadat ze kort inging op het concept Menslievende zorg waaruit bleek dat zorgen nooit eenrichtingsverkeer is, stond ze uitgebreid stil bij de wederkerigheid van de aanraking. Haar verhaal, met daarin het sprekende voorbeeld van wassen als uitdrukkingshandeling, kon op veel herkenning rekenen vanuit de zaal.
Dr. Wim Dekkers (UMC St. Radboud Nijmegen) sprak in de tweede lezing over de kwetsbaarheid en lichamelijke integriteit in de zorg voor ouderen. Hij bekeek dit vanuit de rijke geschiedenis van de filosofie en de kunst.

Zorglab

Na de lunch kregen de deelnemers de gelegenheid om twee parallelsessies naar keuze te volgen. Onderwerpen die hierin aan bod kwamen waren bijvoorbeeld euthanasie bij mensen met dementie, ethische praktijkvoering van verpleegkundigen bij fysieke fixatie en sTimul. Dit laatste is een zorgethisch lab in België waarin hulpverleners in een nagebootste omgeving voor anderhalve dag zorg ontvangen. Zo’n inleefsessie heeft als doel een reflectieproces op gang te brengen om uiteindelijk hiermee binnen de specifieke werksituatie aan de slag te gaan.

Levinas en kwetsbaarheid

Tot slot was er een lezing van Prof. Burggraeve (Katholieke Universiteit Leuven) over Levinas en kwetsbaarheid waarin hij inging op het sterke en kwetsbare gelaat van de ander tegenover mij. Een mooie afsluiting voor een inspirerende studiedag over ethisch omgaan met ouderen (in de zorg).

[bol_product_links block_id=”bol_56d6c5a58c5a1_selected-products” products=”1001004002624397″ name=”vanlaere” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”DC7605″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”CCCCCC” width=”600″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *