2 minuten

0 reacties

Als er één vorm van ethiek bedrijven is die rechtstreeks aansluit bij de morele problemen waarmee zorgverleners in de praktijk worstelen, is het wel het houden van een moreel beraad. Sinds enige jaren is er zelfs een door het ministerie van VWS gestimuleerd landelijk Platform Moreel Beraad, waaraan onderzoekers, trainers en uitvoerders van moreel beraad deelnemen.

Een aantal van hen heeft een ‘Handreiking implementatie en borging moreel beraad’ ontwikkeld. Daarin gaat het niet over de inhoudelijke kant van de diverse methoden voor moreel beraad die voorhanden zijn, maar over de randvoorwaarden die een geslaagde invoering van moreel beraad in een zorginstelling bevorderen.

Het invoeren van moreel beraad behelst namelijk meer dan het kiezen van een methode en het organiseren van een paar medewerkers die deze vervolgens implementeren. De Handreiking geeft een overzicht van factoren die een succesvolle invoering van moreel beraad bevorderen en de kans van slagen kunnen belemmeren.

Een greep uit de vele belangwekkende thema’s die de revue passeren: de verankering in het instellingsbeleid, de rol van bestuur en management, de sleutelrol van ‘kartrekkers’, het hebben van een eigen budget, ethische reflectie binnen werktijd, externe begeleiding bij het organiseren van ethiekbeleid en scholing van gespreksleiders.

Kortom, dit document bevat cruciale informatie en handige tips voor een ieder die overweegt moreel beraad in de instelling in te voeren of worstelt met de levensvatbaarheid ervan.

Download de handreiking implementatie moreel beraad (PDF)

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *