Renske Boekhout Thesis

4 – 5 minuten

0 reacties

Ieder jaar leveren de nieuwe zorgethici van de master Zorgethiek en Beleid zorgethische onderzoeken af, die een goede indruk geven van de master en een groter publiek verdienen. Thesis met een 8 of hoger worden op de Wall of Fame geplaatst. In deze serie laten we de onderzoeker meer vertellen over hun onderzoek. 

Renske stelt zich voor

Ik ben Renske Boekhout en ik ben 24 jaar. De afgelopen zes jaar heb ik in Utrecht gestudeerd, eerst de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap met de daarbij behorende master Publiek Management, en vervolgens de Master Zorgethiek- en Beleid. Dit lijkt een bijzondere combinatie, maar naar mijn ervaringen vullen deze twee studies elkaar heel goed aan: tijdens mijn eerste studies leerde ik na te denken over hoe je in organisaties iets gedaan krijgt en tijdens de master Zorgethiek leerde ik nadenken over wat je gedaan zou kunnen willen krijgen in (zorg)organisaties. Nu ik mijn studies heb afgerond ben ik (terug)verhuisd naar Leeuwarden. De komende maanden ga ik backpacken in zuidelijk Afrika, waarna ik een baan ga zoeken in het noorden.

Wat is het onderwerp van je thesis en hoe kwam je tot deze keuze?

Het onderwerp van mijn thesis is de ervaringen van managers met moreel beraad in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag in Groningen. Tijdens de master zorgethiek werd ik bevestigd in mijn keuze voor mijn vorige bachelor en master: ook als het gaat om zorgethiek ben ik namelijk vooral geïnteresseerd in het organiseren en besturen van zorg. Vanuit die persoonlijke interesse zocht ik een manier om een organisatieperspectief te onderzoeken en hoewel dit vrij ongebruikelijk is in de zorgethiek viel mijn keuze dus op het onderzoeken van de ervaringen van managers. Ik kon hierbij aansluiten bij een onderzoek naar moreel beraad, wat heel mooi aansloot bij een van de vakken die ik gevolgd heb voor de master over georganiseerde reflectie in de zorg.

Hoe sluit je onderzoek aan bij zorgethiek?

Wat ik mooi vind aan de Utrechtse zorgethiek, is dat zorg als een heel breed begrip wordt gezien. Vanuit een brede definitie van (georganiseerde) zorg, heeft management op allerlei manieren te maken met goede zorg. Niet alleen maken zij zelf beslissingen die goede zorg al dan niet mogelijk maken, maar ook jegens het personeel hebben ze zorgverantwoordelijkheden. Moreel beraad is een verzamelterm voor een aantal methodes om gestructureerd na te denken over goede zorg. Op welke manieren managers betrokkenheid ervaren bij moreel beraad, sluit dus zeker aan bij zorgethiek.

Hoe heb je dit onderzocht?

Ik heb een institutioneel etnografisch onderzoek uitgevoerd. In institutioneel etnografisch onderzoek wordt een organisatie als leefwereld benaderd, waarin bepaalde zogenaamde ruling relations worden ervaren door de ‘leden’ van een organisatie. Ruling relations zijn (tekstueel gemedieerde) machtsrelaties. Ik heb zeven managers in de FPC Van Mesdag geïnterviewd over hoe zij al dan niet betrokkenheid ervaren bij verschillende aspecten van moreel beraad, en over de ruling relations die naar hun ervaring betrekking hebben op de werking van en hun eigen betrokkenheid bij moreel beraad. Daarnaast heb ik verschillende beleidsdocumenten van de FPC Van Mesdag die de werking van moreel beraad coördineren, bekeken.

Wat zijn voor jou de meest verrassende bevindingen?

De meest verrassende bevinding was dat de managers vanuit hun functie, maar ook vanuit ‘de mens achter de functie’, verschillende verhoudingen zochten ten opzichte van moreel beraad. Dit zijn ook verhoudingen die niet ‘typische’ managementverhoudingen zijn, zoals bijvoorbeeld de verhouding van gespreksleider. De machtsrelaties in de FPC Van Mesdag waren nauw verbonden met de verhoudingen die managers hadden ten opzichte van moreel beraad. Machtsrelaties konden worden gebruikt als reden om betrokkenheid bij moreel beraad aan te trekken, af te stoten of te accepteren.

Renske BoekhoutRenske Boekhout

Email: renskeboekhout@hotmail.com
LinkedIn: Renske Boekhout
Thesis: Moreel beraad: besloten in context

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *