Onze Masteropleiding Zorgethiek en Beleid

In de binnenstad van Utrecht staat een kleine, zelfstandige universiteit: de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Deze kent naast de master Humanistiek een tweede masteropleiding, namelijk Zorgethiek en Beleid (ZeB). De eenjarige masteropleiding is de enige in haar soort wereldwijd, en biedt een belangrijke bedding voor het ontwikkelen van zorgethiek als jong interdisciplinair veld van onderzoek. Zorgethiek trekt als master een specifieke doelgroep van studenten: kritische en hoog gemotiveerde professionals uit zorg en welzijn.

Wetenschappelijke status van de zorgethiek

Zorgethiek als stroming bestaat sinds de jaren 80 van de vorige eeuw, en is nog volop in ontwikkeling. In de ontwikkeling van zorgethiek in Nederland heeft de UvH in de jaren negentig een belangrijke rol gespeeld door Joan Tronto, één van de belangrijke pioniers in dit veld, naar Nederland te halen als visiting professor. Joan Tronto ontving bij het 25-jarig jubileum van de UvH in 2014 een eredoctoraat van de universiteit.

Eredoctoraat UvH Joan Tronto, uitgereikt tijdens het 25-jarig jubileum van de UvH
Eredoctoraat Joan Tronto

Aan de ontwikkeling van zorgethiek hebben vele disciplines een bijdrage geleverd: theologie, filosofie, verpleegwetenschappen, politieke wetenschappen, sociale wetenschappen, geneeskunde, etc. Wetenschappers die zich tot deze stroming rekenen opereren dikwijls als eenlingen in hun faculteit. Omdat zorgethiek als jonge interdisciplinaire stroming nog volop in ontwikkeling is, gaan de discussies tot aan de vraag wat de precieze status van zorgethiek is.
De wetenschappers die verbonden zijn aan de Master Zorgethiek en Beleid zijn in augustus 2015 tot deze gedeelde visie gekomen die richtinggevend is in het onderwijsprogramma en het daarmee verbonden onderzoek.

Onderwijs in de Master Zorgethiek en Beleid (ZeB)

De Master Zorgethiek en Beleid is een eenjarige voltijds opleiding (60 EC). Het onderwijs wordt geconcentreerd gegeven binnen twee timeslots (maandag en donderdag van 15.30-21.30 uur) en bestaat uit zeven onderdelen, gedurende welke de student wordt ingevoerd in de zorgethiek, kennis maakt met verschillende onderzoeksmethodes en actuele thema’s, en een proeve van wetenschappelijke bekwaamheid aflegt in de vorm van een masterthesis. Deze thesis bevat bij voorkeur een combinatie van kwalitatief empirisch onderzoek en conceptueel onderzoek in samenwerking met een maatschappelijke partner (zorginstelling, gemeente, ouderenbond, etc.).

Keurmerk TopopleidingDe master Zorgethiek en beleid van de Universiteit voor Humanistiek heeft van de Keuzegids Masters 2018 het kwaliteitszegel Topopleiding gekregen. In deze gids worden de masteropleidingen van universiteiten en hogescholen met elkaar vergeleken. De ranking is gebaseerd op uitslagen van de jaarlijkse Nationale Studentenenquête.  Het keurmerk Topopleiding wordt toegekend op basis van de tevredenheid van de studenten en de oordelen van keurmerkorganisatie NVAO.

Om tot de Master toegelaten te worden dienen studenten met deficiënties een langere of kortere versie van de Premaster te volgen. Zowel de inhoud als de uitvoering van de Master en de Premaster vallen onder de verantwoordelijkheid van het ordinariaat Zorgethiek. Deze verantwoordelijkheid betreft ook het kwaliteitsmanagement dat leidt tot vernieuwing van de accreditatie.

De masteropleiding Zorgethiek en Beleid is de enige in haar soort wereldwijd.

Verbinding onderwijs en onderzoek

Het onderwijs van de Master ZeB wordt gevoed door wetenschappelijk onderzoek, verricht door de wetenschappers van de vakgroep (i.s.m. anderen). Dat onderzoek ligt niet bij voorbaat vast op bepaalde thema’s. De gezamenlijk geformuleerde en gedeelde focus zorgt voor een samenhang waarin verschillende relevante thema’s uitgewerkt kunnen worden via kwalitatief empirisch en conceptueel onderzoek in samenwerking met verschillende maatschappelijke partners. Deze focus maakt het ordinariaat een flexibele samenwerkingspartner met partijen binnen en buiten de UvH en binnen een uitbreidend internationaal (Europees en wereldwijd) netwerk.

Actuele informatie over de Master ZeB, open dagen en proefcolleges vindt u op deze webpagina van de Universiteit voor Humanistiek.

  • Bezoek Scripties Wall of Fame voor een lijst met de beste scripties van afgestudeerde ZeB studenten.
  • Bezoek Leven na de ZeB om te zien wat oud-studenten aan hun studie hebben gehad.
  • Bezoek Onderzoek door studenten om een idee te krijgen waar studenten Zorgethiek en Beleid inhoudelijk mee bezig zijn.
  • Bezoek Collega’s UvH om kennis te maken met docenten van de Universiteit voor Humanistiek.

brochure_ZeB_1920

Download de brochure (pre)master Zorgethiek en Beleid, studiejaar 19-20