100e zorgethicus

2 minuten

0 reacties

Onlangs studeerde aan de UvH de 100e master Zorgethiek en beleid af. Een opleiding die onlangs ook het predicaat ‘Topopleiding‘ kreeg uitgereikt. De afstudeerthesis van de zorgethici beslaan een breed veld en onderwerpen en de beste thesis van de afgestudeerde zorgethici zijn terug te vinden op de Wall of Fame. Zorgethici zijn terug te vinden in allerlei werkvelden, zoals ze zelf vertellen in ‘Leven na de ZeB‘.

Frans Vosman

Daarmee was het ook meteen de laatste buluitreiking door prof.dr. Frans Vosman, die het einde van dit schooljaar met emeritaat gaat. 15 juni is er gelegenheid zijn afscheidscollege bij te wonen en afscheid te nemen. In 2013 is de masterstudie Zorgethiek en beleid verhuisd van Tilburg naar de Universiteit voor Humanistiek. Vosman is sinds 2005 hoogleraar zorgethiek en verhuisde mee naar Utrecht met de master. Vosman heeft vele publicaties op zijn naam staan en bijgedragen aan Zorgethiek.nu vanaf haar oprichting.

Frans Vosman studeerde moraaltheologie en daarna filosofie  in Nijmegen. Vervolgens verbleef hij als promovendus in Parijs en Rome, waar hij bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke promoveerde. Na hoogleraarschappen in Utrecht en Tilburg is hij sinds 2012 verbonden aan de UvH en is daar hoogleraar zorgethiek. Zijn huidige aandachtsgebieden zijn politieke ethiek, ouderen en zorg, en mensen met een beperking. (UvH)

Ik richt mij op de zorgethiek opgevat als vorm van fundamentele politieke ethiek. Daarbij vind ik de verbindingen met andere vormen van politieke ethiek, met epistemologie en politieke vormen van fenomenologie van belang.”

 

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *