3 – 4 minuten

0 reacties

Dit jaar zijn de leerstoelgroep Zorgethiek en de master Zorgethiek en Beleid volledig overgegaan naar de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht. Hoe wordt deze verhuizing ontvangen op de UvH? Enkele vragen aan Merel Visse.

Hoe kwam je bij de vakgroep zorgethiek terecht?

In november 2012 bezocht ik de conferentie Ethics of Care die aan de UvH werd georganiseerd.  In diezelfde periode heb ik mijn proefschrift afgerond (Openings for humanization in modern health care practices). Na de afronding werd ik benaderd door Prof.dr. Frans Vosman met de vraag om een kennismaking. Al eerder had ik gehoord van de themagroep en de mensen die er werken. Dus ik was blij verrast! Uiteindelijk – sinds 1 september om precies te zijn – mondde dat uit in een functie als universitair docent en onderzoeker, waar ik met veel zin aan ben begonnen.

Wat inspireert jou in je werk?

In de eerste plaats de mensen waar we het uiteindelijk voor doen: mensen die plots ziek zijn geworden, mensen die al jarenlang leven met een chronische aandoening, hun dierbaren en hoe zij zich in ons zorgsysteem begeven. Maar ook de vele zorgprofessionals en managers en bestuurders. Ik beschouw zorg als een sociale praktijk waarin mensen continu met elkaar leren (wij als onderzoekers dus ook) en dat vind ik  zo fascinerend. Daar komt bij dat de zorg complex en ambigue is. Die kenmerken kunnen aan de ene kant verontrustend zijn, bijvoorbeeld vanwege de wrijving die mensen erbij voelen, maar het kan juist ook kansen en mogelijkheden bieden voor ‘goede zorg’.

Wat heb je met zorgethiek?

Van origine ben ik beleid- en organisatiewetenschapper. Mijn interesse in de zorgethiek kwam langzaam aan het licht door mijn onderzoek in de zorgsector. Uit de vele interviews, gesprekken en groepsbijeenkomsten kwamen op de een of andere manier – zo zou ik later leren – zorgethische noties naar boven: het belang van luisteren, responsiviteit, verantwoordelijkheidsverdeling, morele afstemming en sensitiviteit, maar ook meer fenomenologisch-existentiële thema’s zoals het belang van lichamelijkheid, tijd, ruimte en het concept leefwereld.

Waaruit gaat je werk aan de UvH in Utrecht bestaan?

Ik verwacht me met name met (de begeleiding van) empirisch onderzoek bezig te houden, aan publicaties te werken en onderwijs te verzorgen. Ook gaat veel aandacht uit naar onze vakgroep en de collega’s waarmee ik samenwerk: de groep groeit en dat biedt volop kansen tot synergie. Met de afronding van mijn proefschrift rezen veel nieuwe vragen, die ik (samen met collega’s en maatschappelijke partners) verder wil verkennen. Processen van en perspectieven op humanisering van zorg blijven de rode draad. Ik wil me graag verdiepen in hoe we meer ruimte krijgen voor ‘het particuliere’ in processen van verantwoording over zorg. Ook zoek ik naar wegen hoe we zorgethiek in beleid kunnen verankeren. Verder verken ik welke onderzoeksmethoden bij kunnen dragen aan humanisering en hoe, bijvoorbeeld responsief evaluatieonderzoek.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *