3 – 4 minuten

0 reacties

Vacaturenummer: 19-09

De Universiteit voor Humanistiek zoekt een:

Universitair docent Zorgethiek

0,8 fte (= 30,4 uur/week)

Profiel

U bent goed thuis in de zorgethiek als interdisciplinair onderzoeksveld of bereid hierin te investeren. U kunt goed conceptueel denken en hebt aantoonbare interesse in de wisselwerking tussen theoretisch- en praktisch onderzoek en de wijze waarop normativiteit hierin een rol speelt.

Plaats in de organisatie

De universitair docent Zorgethiek maakt deel uit van de leerstoelgroep Zorgethiek die een eigen Master ‘Zorgethiek en beleid’ verzorgt. De leerstoelgroep bestaat uit zes goed op elkaar ingespeelde wetenschappers die een hecht team vormen. Naast het bijdragen aan onderwijs en onderzoek van de leerstoelgroep participeert de universitair docent zorgethiek in de UvH als academische gemeenschap door middel van samenwerking met collega’s uit andere leerstoelgroepen.

Taken

Vereisten

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar. Bij gebleken geschiktheid en aanwezigheid van voldoende financiering/formatieruimte is er uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld als Universitair Docent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordeningsysteem (salarisschaal 11 van CAO Nederlandse Universiteiten, van € 3.637,= tot € 4.978,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week).

Indiensttreding uiterlijk per 1 januari 2020.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof. dr. Carlo Leget via c.leget@uvh.nl

Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae en publicatielijst, uiterlijk 21 september 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘vacature 19-09’.

De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Voor meer informatie over de UvH, zie www.uvh.nl

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *