Oostvaardersplassen

16.11.18

Grote grazers Oostvaardersplassen in moreel beraad

https://www.zorgethiek.nu/grote-grazers-oostvaardersplassen-in-moreel-beraad/

Thalia Laurentius, masterstudent Zorgethiek en Beleid, schreef een paper over moreel beraad, om te komen tot een gezamenlijke ethische reflectie die kan leiden naar goede zorg voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Geleefde ervaring multipele sclerose

26.01.18

Geleefde ervaring Multipele Sclerose

https://www.zorgethiek.nu/geleefde-ervaring-multipele-sclerose/

Archie de Ceuninck van Capelle promoveerde in maart 2017 aan de Universiteit voor Humanistiek met een fenomenologische studie naar de geleefde ervaring van mensen met Multipele Sclerose: Lived experiences of People with Recently Diagnosed Multiple Sclerosis.…

Thesis-Marjolein Tops_Dynamieken van een gedwongen huwelijk

22.10.17

Thesis Marjolein Tops: Dynamieken van een gedwongen ‘huwelijk’

https://www.zorgethiek.nu/thesis-marjolein-tops-dynamieken-gedwongen-huwelijk/

Ieder jaar leveren de nieuwe zorgethici van de master Zorgethiek en Beleid zorgethische onderzoeken af, die een goede indruk geven van de master en een groter publiek verdienen. Thesis met een 8 of hoger worden op…

Betekenis van rituelen rond zwangerschap en bevalling.

07.02.17

Leven geven betekenis geven

https://www.zorgethiek.nu/leven-geven-betekenis-geven/

Onder deze titel schreef UvH Humanistiek-studente Sophie Albers haar Masterthesis, waarop ze onlangs afstudeerde. De ervaring van ‘leven geven’ als lichamelijk gebeuren van vrouwen van zwangerschap, bevallen, herstel en verwerking daarvan, heeft zij proberen…

Utrechtse hybride visie zorgethiek

24.11.16

Zorgethici delen hybride visie op zorg

https://www.zorgethiek.nu/zorgethici-delen-hybride-visie-op-zorg/

Leden vakgroep Zorgethiek visiting professors in Duitsland De internationalisering van zorgethiek en de wijze waarop de Utrechtse zorgethici deze vormgeven, krijgt een nieuwe impuls in het academiejaar 2016-2017. Gedurende dat jaar zijn dr. Merel…

Fenomenologisch onderzoek

26.11.15

Graduate School: Fenomenologisch onderzoek zorg

https://www.zorgethiek.nu/fenomenologisch-onderzoek-zorg/

Wat draagt fenomenologisch onderzoek bij aan zorgethiek? En, hoe helpt fenomenologisch onderzoek dehumanisering in de zorg tegen te gaan?  Deze vragen stonden centraal op het congres ‘The opening up of the patients world’ georganiseerd…