Oostvaardersplassen

21 – 27 minuten

0 reacties

Het lijkt erop dat ook komende winter de discussie weer op zal laaien over de juiste aanpak van de problematiek van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Thalia Laurentius, masterstudent Zorgethiek en Beleid, heeft voor het vak Ethische Competenties in Zorg- en Welzijnsinstellingen (ZeB-20) in het voorjaar van 2018 een paper geschreven over deze discussie en hoe die op een zorgethische wijze gevoerd zou kunnen worden.

Zorgethische verkenning van de Oostvaardersplassen door Thalia Laurentius

Thalia beschrijft in haar paper hoe de situatie van de grote grazers in de Oostvaardersplassen veelbesproken is. Door de winterse voedseltekorten is er sprake van lijden, maar ook bijvoeren heeft nadelen. Toch is, zo stelt Thalia, de mens moreel verantwoordelijk voor deze dieren. Burgers voelen deze verantwoordelijkheid als reactie op het appèl dat de dieren in hun kwetsbaarheid op hen doen. De bezorgde burgers willen dat er specifieke zorg geleverd wordt aan de lijdende dieren en zien dit lijden als onaanvaardbaar. Staatsbosbeheer en aanverwante partijen zien dit lijden echter als aanvaardbaar lijden met het oog op het grotere ecosysteem waar de dieren in leven en pleiten dus voor de voortzetting van non-specifieke zorg.[pullquote]Zorg is relevant voor natuur en milieu-ethiek[/pullquote]

Beide partijen willen goede zorg voor de dieren, maar kunnen hier niet op constructieve wijze met elkaar over in dialoog treden en maken niet de stap naar ethische reflectie. Thalia stelt de zorgethische methode ‘geografie van verantwoordelijkheden’((Een methode van moreel beraad ontwikkelt door Margaret Urban Walker)) voor als moreel beraad. Dit zou een geschikte methode zijn, omdat dit een goede manier is om inzicht te krijgen in de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en om een stem te geven aan de dieren waar het om draait: de grote grazers van de Oostvaardersplassen.

De volledige paper is terug te lezen op de volgende pagina’s.

Laurentius, T. (2018). Grote grazers in Moreel Beraad. Zorgethische verkenning van de Oostvaardersplassen.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *