dr. Alistair Niemeijer
Foto: Lilian van Rooij

2 – 3 minuten

0 reacties

UvH en gemeente Utrecht krijgen subsidie voor onderzoek naar de menselijke waardigheid in de zorg.

ZonMW heeft een subsidie van 100.000 euro toegekend aan de leerstoel Zorgethiek voor een samenwerkingsproject tussen de Universiteit voor Humanistiek en de Gemeente Utrecht, naar menselijke waardigheid in de publieke gezondheidszorg. De subsidie valt onder het programma Ethiek en gezondheid en is voor een onderzoek van 1,5 tot 2 jaar.

Het onderzoeksproject Public municipal health policy and human dignity: fostering new normative expressions wordt geleid door dr. Alistair Niemeijer, universitair docent Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Het probeert betekenis te geven aan menselijke waardigheid in het domein van de publieke gezondheid.

Aangezien de rol van de (lokale) overheid steeds meer verandert van ondersteunend naar faciliterend, wordt het steeds belangrijker om zowel de gezondheid als waardigheid van burgers serieus te nemen. Vandaar dat de Gemeente Utrecht niet alleen streeft naar positieve gezondheid, maar ook menselijke waardigheid als een belangrijke pijler in haar gezondheidsbeleid heeft opgenomen. Tegelijkertijd is onduidelijk wat men precies verstaat onder menselijke waardigheid, en wat dat dan betekent voor de inrichting van het gezondheidsbeleid.

Het onderzoeksproject zal zich daarom richten op het begrijpen van waardigheid voor mensen met multi-problematiek, met als doel gezondheidsverschillen te reduceren. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van een zorgethische opvatting over waardigheid, en zal de studie conceptuele benaderingen combineren met de praktijk.

ZonMw, die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie subsidieert vanuit de overheid, beoordeelde de onderzoeksaanvraag als goed. Het is een actueel maatschappelijk thema, met aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, aldus de referenten. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en instrumentarium is zeer relevant voor de praktijk. Ook worden professionals gestimuleerd om over ethische dilemma’s in hun werk te praten. De gemeente is op zoek naar een ethisch normatieve onderbouwing van haar beleid en praktijken, en de onderzoekers helpen hierbij.

Bron: UvH (26/01/2016)
Blogfoto: Lilian van Rooij

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *