Wie zijn wij?
vakgroep-docenten

Wij zijn een groep onderzoekers met een gemeenschappelijk aandachtsgebied, namelijk de zorgethiek. Wij zijn als vakgroep, Leerstoel Zorgethiek, onderdeel van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Zorgethiek

Zorgethiek is een interdisciplinaire vorm van (politieke) ethiek, die voortbouwt op verschillende theorieën en disciplines, zoals prakijktheorieën (Wittgenstein, Schatzki, Schmidt, Nicolini en anderen), de zorgethiek die is ontwikkeld vanuit het feministisch raamwerk, en zorgethiek als politieke ethiek (Tronto, Brugère).

Zorgethiek als stroming bestaat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, en is nog volop in ontwikkeling. In de ontwikkeling van zorgethiek in Nederland heeft de Universiteit voor Humanistiek in de jaren negentig een belangrijke rol gespeeld door Joan Tronto, een van de belangrijke pioniers in dit veld, naar Nederland te halen als visiting professor. Joan Tronto ontving bij het 25-jarig jubileum van de universiteit in 2014 een eredoctoraat.

Aan de ontwikkeling van zorgethiek hebben vele disciplines een bijdrage geleverd zoals theologie, filosofie, verpleegwetenschappen, politieke wetenschappen, sociale wetenschappen en geneeskunde.

Zorgethiek richt zich op de humanisering en dehumanisering van zorg- en welzijnspraktijken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in organisaties als algemene ziekenhuizen, zorginstellingen voor geestelijk gehandicapten en organisaties op het gebied van welzijnswerk.

Meer over ons onderzoek >>

Zorgethiek.nu

De website Zorgethiek.nu is een platform van de leerstoelgroep waarop kennis wordt gedeeld met professionals uit de zorg. De redactie van de website bestaat uit studenten en alumni van de master Zorgethiek en beleid, begeleid door universitair docente Inge van Nistelrooij.

Meer informatie over zorgethiek 
Meer informatie over ons onderzoek

Vakgroep Zorgethiek

Webredactie

2 reacties

  1. Mooi werk en fijne website. Ik heb de leergang bij de UvH willen doen, maar het komt er niet van door andere werkzaamheden en gezin. Zo kan ik oo de hoogte blijven en geinspireerd door jullie werk. Ik heb er ook iets van te integreren in mijn boek ‘de dokter en de Olifant’ wat gaat over de impact van ons werk in de zorg. Vriendelijke groeten. Is er een nieuwsbrief?