3 – 4 minuten

0 reacties

De missie en visie van ziekenhuizen en zorginstellingen bestaan vaak uit prachtige woorden. Maar hoe maken we, als organisatie, deze mooie woorden waar? Dit is de kernvraag waar de Prudentia conferentie op 4 juni jl. om draait. Een grote groep professionals zit in de mooie zaal van het Jeroen Bosch ziekenhuis, om te luisteren en mee te praten over dit boeiende onderwerp.

Om de kwestie beeldend te maken, begint de ochtend met het Toetstheater. De acteurs brengen de drukte van een verpleegafdeling tot leven en gaan hiermee vooral in op de relatie van de zorgverleners onderling. De afwegingen waar de verpleegkundigen tegen aan lopen in de praktijk wordt door de zaal herkend. De vraag die bovenkomt is: ‘Wat is goed om te doen?’.

Prudentiaproject

Het Prudentiaproject is een initiatief van het Radboudumc, en wordt gerealiseerd in samenwerking met 15 andere ziekenhuizen, met Reliëf – christelijke vereniging van zorgaanbieders -, en Zorgethiek.nu. Het geeft inhoud aan het belang van ziekenhuizen om zich met een heldere identiteit te profileren binnen de huidige marktomgeving en om een instellingscultuur te bevorderen waarin medewerkers en beleidsverantwoordelijken op een vruchtbare wijze om kunnen gaan met morele vragen in hun praktijk.
Prudentia betekent: praktische wijsheid. Door middel van conferenties en publicaties worden artsen, verpleegkundigen, andere hulpverleners, leidinggevenden en beleidsverantwoordelijken uitgedaagd na te denken over wat goed is om te doen binnen concrete mogelijkheden en onmogelijkheden en jegens patiënten en/of collega’s.

Het hart laten kloppen

Om daar antwoord op te geven moeten we ons hart laten spreken volgens Marius Buiting. “Iedereen beschikt over een intuïtie of iets klopt of niet klopt. En goede zorg kan je herkennen aan het kloppen van dingen. De taal van het hart moet daarom terug in de organisatie”. De boodschap van Marius Buiting aan alle zorgverleners, bestuurders en betrokkenen in de zorg: “Om de mooie woorden waar te maken, zet je hart aan!”

Evenwicht zoeken

Volgens Els Maeckelberghe moeten we meer doen dan ons hart aanzetten. Onze waarden komen inderdaad uit ons hart maar hoe kunnen we deze vertalen naar ons denken en handelen? “Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het hart, het hoofd en het handelen. Om dit evenwicht te bereiken moeten we reflectief durven zijn. Het onderzoeken van onze waarden en vooronderstellingen, door middel van een moreel beraad, kan leiden tot een positieve verandering.” Els Maeckelberghe pleit dan ook voor moreel beraad op de werkvloer. Dit is niet alleen van belang voor artsen en verpleegkundigen, maar vooral ook voor managers en bestuurders.  Kritisch reflecteren zorgt voor het leren van lessen, het is vervolgens aan de organisatie om deze lessen ook daadwerkelijk te doen. [pullquote]”Om de mooie woorden waar te maken, zet je hart aan!”[/pullquote]

Mooie woorden

Voordat de verschillende workshops van het middagprogramma begonnen, speelde het Toetstheater hun tweede scene. De drukte op de verpleegafdeling loopt op en er wordt aan het publiek gevraagd hoe de acteurs moeten reageren. De suggesties lopen uiteen, maar over één ding is iedereen het eens: “De ‘mooie woorden’ als compassie en aandacht zijn niet alleen bedoeld voor de patiënten. Ook de zorgverleners onderling moeten de ‘mooie woorden’ waarmaken in de praktijk.”

Een mooie en inspirerende dag. Waarin duidelijk wordt dat de ‘mooie woorden’ die door zorginstellingen worden gebruikt niet alleen op de websites moeten pronken maar daadwerkelijk in de praktijk moeten worden nageleefd. Hiervoor is niet alleen het individu verantwoordelijk. Vooral de organisatie moet zich inzetten om de ‘mooie woorden’ waar te maken in zowel het management als op de werkvloer.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *