3 minuten

0 reacties

‘Marktwerking in de zorg: Zorg of zegen?’ Rond dit thema organiseerde de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap op 7 maart 2013 een avondsymposium in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Een viertal sprekers belichtte het onderwerp vanuit verschillende perspectieven.

Vrij snel werd duidelijk dat de vraag ‘marktwerking: zorg of zegen?’ voornamelijk retorisch bedoeld was, want geen van de sprekers bleek voorstander van marktwerking in de zorg. Zo betoogde prof. dr. Robert Kreis, chirurg n.p. en voormalig hoofd van het Brandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk dat de introductie van marktwerking in de gezondheidszorg vooral tot een sterke toename van het aantal toezichthouders en de bureaucratie en daarmee van de kosten geleid heeft. Ook kritiseerde hij dat winst en omzet in dit systeem een doel op zich geworden zijn.

Ethicus prof. dr. Ruud ter Meulen analyseerde wat dit voor de ‘cliënt’ betekent, aangezien er wordt verondersteld dat de patiënt nu een goed geïnformeerde cliënt is. De belofte dat marktwerking de keuzevrijheid voor het individu bevordert is niet uitgekomen, omdat de overheid door bijvoorbeeld de verzekeringsplicht en de vaststelling van het basispakket de keuzemogelijkheden beperkt. Verder stelt ter Meulen dat het geld de zorg gaat domineren en waarschuwt dat dit tot een corrosie van de morele attitude leidt. De zorgrelatie is immers geen commerciële relatie en waarden als gelijkheid en waardigheid zijn niet te koop.

Interessant vanuit zorgethisch oogpunt was het patiëntenperspectief zoals beschreven door Siety van der Veen. Zij heeft sind haar twaalfde diabetes mellitus type 1 en daarbij diverse complicaties ontwikkeld. Zij benadrukte hoe belangrijk de relatie met haar behandelaar is en dat deze aandacht moet hebben voor haar ervaringsdeskundigheid. Zij vindt dat de relatie minder hiërarchisch zou moeten zijn en ziet de patiënt als ervaringspecialist tegenover de medische specialist.

De afsluitende spreker was prof. dr. Bart Berden, bestuurder van het St. Elisabeth Ziekenhuis en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Ook hij gaf aan dat marktwerking in de zorg in de praktijk vooral teleurstelt en tot onvoorziene complicaties leidt. Hij maakte echter duidelijk dat we het punt ‘wel of geen marktwerking’ reeds gepasseerd zijn en de vraag nu vooral is welke invulling we aan het systeem willen geven. In aanleuning aan de Rijdende Rechter concludeerde hij: ‘Dit is de situatie en hier zullen we het mee moeten doen.’

Presentaties

 

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *