4 – 5 minuten

0 reacties

Sinds haar start in 2007 heeft de master Zorgethiek en Beleid (ZeB) talloze afgestudeerden afgeleverd. Hoe is het werkende leven na de opleiding ZeB? En wat heeft deze opleiding hen meegegeven in de werkzaamheden? Dit keer spreken we Erica Westerveld.

Erica Westerveld is zzp’er en momenteel werkzaam in de thuiszorg en als docent verpleegkunde. Zij heeft verschillende opleidingen gevolgd, waaronder verpleegkunde, maatschappelijk werk, pedagogiek, een studie om les te kunnen geven en uiteraard Zorg, Ethiek en Beleid. Erica is vele jaren werkzaam geweest in het onderwijs. Zij is lid van twee ethiekcommissies van het CNV en hierdoor heeft zij een cursus ethiek in de kinderopvang voor het FCB mogen ontwikkelen.

Wat was de reden dat je de opleiding Zorgethiek en Beleid bent gaan doen?

Ik ben de studie gaan volgen omdat ik door  de marktwerking in zorg en welzijn  zag dat productie en effectiviteit, efficiëntie en een goede naam belangrijker werd dan de cliënt en zijn behoeften.

Ook in het onderwijs  was het leerlingenaantal qua financiering belangrijk. Er werden leerlingen toegelaten en/of stroomden door naar hogere niveaus die eigenlijk ongeschikt waren qua kennis, vaardigheden en beroepshouding voor  de richting  waarin ze diplomeerden. Maar, een diploma afgeven levert geld op. Het onderwijs niveau holde en holt achteruit, terwijl de zorgvraag juist complexer wordt. Dus de hulpvraag van de cliënt en de deskundigheid van de hulpverlener gaan scheef groeien. Dan word ik boos.[pullquote]Mijn ervaringen zijn waarschijnlijk heel anders dan je zou verwachten, maar voor mijzelf is het wel degelijk bezig zijn met zorgethiek.[/pullquote]

Ik wilde leren argumenten aan te voeren die inzichtelijk zouden maken dat dit de verkeerde weg was en is. De open-dag in Tilburg, met de presentatie van Annelies van Heijst, heeft mij tot tranen geroerd en ik voelde mij erkend in mijn zienswijze. Ik heb me gelijk ingeschreven! De pre-master vanuit het Rooms-Katholieke perspectief – ik ben gereformeerd opgevoed – was verhelderend en bevrijdend. Geen dag spijt van gehad en van A tot Z genoten van de studie.

Waar ging je afstudeerthesis over?

De scriptie ging over leefwereldaansluiting bij leerlingen in het MBO volgens de presentietheorie van Andries Baart. (Centrum Rotterdam  is voor 95% multicultureel  qua leerlingenpopulatie). Leren begrijpen dat veel dingen anders worden begrepen en beleefd binnen verschillende culturen en dit koppelen aan de eisen die een opleiding stelt (en die gehandhaafd dienen te blijven), was de achterliggende drive voor mij.

Wat heeft de opleiding jou gebracht?

Door de studie heb ik in de lessen ethiek de presentietheorie kunnen uitdragen. Ik heb bij de deeltijdopleiding de koppeling organisatiekunde en ethiek gemaakt. Beleid en ethiek zijn nauw met elkaar verbonden op alle niveaus. Ik ben lid van de twee ethiek-commissies van het CNV en via die route heb ik voor het FCB een cursus ethiek in de kinderopvang mogen ontwikkelen samen met Mariëtte van Hoven. De cursus heb ik ook gegeven. Ik geef soms workshops namens het CNV over ethische handelen.

Ik werk als zzp’er momenteel als docent verpleegkunde en in de thuiszorg. Ethische verantwoordelijkheid heb je binnen je werk altijd; mij maakt het niet uit waar ik werk en wat ik doe, als ik er maar achter kan staan en voor mijn gevoel het goede kan en mag doen. Klinkt een beetje theatraal, maar ik ben 59 jaar en heb besloten dat ik zo wil werken en dat bevalt me goed. Wie het kleine niet eert is het grote niet weert, zegt een oud spreekwoord.

De opleiding ZeB katholiek?
Ik ben de opleiding gestart in 2005 en in 2008 afgerond. De opleiding was verbonden aan de studierichting theologie, waardoor een pre-master in die richting noodzakelijk was. Veel mede-studenten wilden de uitstroom geestelijk verzorger volgen; ik koos voor ethisch consulent. De pre-master duurde een jaar en ging vooral over kerkgeschiedenis, theologische  moraal, ethiek, godsdienstleer, catechese, kerkleer, enzovoorts.
De rooms-katholieken zijn veel vrijer in hun leer dan de protestanten, minder gestreng en minder gericht op de letterlijke inhoud van de bijbel. De plicht is minder uitgesproken alsook dat wat zonde is. Daarnaast was de kennis over theologie, los van het geloof op zich,  voor mij waardevol. Je kunt namelijk theologie studeren als wetenschap.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *