3 minuten

0 reacties

Het recent uitgekomen boek Caring Democracy: Markets, equality and justice (2013) van Joan Tronto, de moeder van zorgethiek als politieke ethiek, staat centraal in het leeskring jaar 2014-2015. Daarnaast zal af en toe een hoofdstuk gelezen worden uit: Moral Boundaries Redrawn: The significance of Joan Tronto’s argument for political theory, professional ethics and care as a practice (redactie: Gert Olthuis, Helen Kohlen, Jorma Heier).

Sinds enkele jaren bestaat er een Leeskring Zorgethiek die tot mei 2014 in Tilburg bijeen kwam. Vanaf september aanstaande wordt deze leeskring gecontinueerd in het midden des lands. De eerste bijeenkomst, 30 september 19.30 a.s., vindt plaats in Houten (dichtbij treinstation Houten Castellum) bij de leeskring-coördinator thuis. De leeskring bestaat momenteel vrijwel geheel uit alumni zorgethiek maar is vanaf het nieuwe studiejaar toegankelijk voor alle studenten zorgethiek; van premasterstudenten tot en met alumni en promovendi.

We kwamen tot dusver vier keer per jaar bijeen op een dinsdagavond van 19.30 tot plus minus 21.30. De frequentie van vier keer bevalt goed maar het heeft de voorkeur om de aanvangstijd te vervroegen. In dat geval kunnen leeskringavonden op de UvH plaatsvinden (die om 21.30 sluit). Dit bespreken we tijdens de eerste bijeenkomst op 30 september.

Tot nu toe is zo’n bijeenkomst als volgt verlopen: ‘rondje welzijn’, kort overleg over huishoudelijke zaken, inleiding op een door ieder van te voren gelezen hoofdstuk en een gesprek daarover. Bij elke bijeenkomst stuurt iedere leeskringdeelnemer bijtijds per email enkele vragen en/of stellingen aan alle deelnemers. De inleider en voorzitter kunnen vervolgens – desgewenst – afstemmen over de te bespreken punten. We overwegen om vanaf september meer te gaan werken met close reading tijdens een bijeenkomst van (delen van) de voorbereide tekst. Inleiden, voorzitterschap en notities maken zijn taken die rouleren.

Deelnemers aan de leeskring vinden om de volgende redenen deze avonden de moeite waard:
– zorgethici uit verschillende fasen van de studie, of al afgestudeerd, leren elkaar kennen
– er wordt kennis en kunde ingebracht in het gesprek vanuit sterk verschillende zorgpraktijken
– onder afgestudeerde zorgethici klinkt vaak de klacht dat de studie en studiegenoten zo gemist worden; de leeskring is een goed trefpunt
– wanneer er enige druk is om zorgethische werken te (blijven) lezen, lukt dat veel beter

Wanneer zich veel mensen melden, gaan we de leeskring in meerdere groepen opdelen.

Wie geïnteresseerd is en meer informatie wil of zich wil aanmelden kan een email sturen naar: jeannetvdkamp”at”hotmail.com

Jeannet van de Kamp (Coördinator leeskring) 

Het boek kan hier besteld worden: J. C. Tronto, Caring Democracy, NYU Press, New York, 2013.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *