Moral Boundaries Redrawn

2 minuten

0 reacties

Eén van de klassieke boeken in de jonge geschiedenis van de zorgethiek is Joan Tronto’s Moral Boundaries. A political Argument for an Ethic of Care. Een ruime meerderheid van de geïnterviewde schare van internationale zorgethici op deze website beschouwt Tronto’s boek als belangrijkste werk in de zorgethiek. Moral Boundaries heeft velen aan het denken gezet en is bepalend geweest voor het zorgethisch debat in de afgelopen decennia.

In 2013 was het 20 jaar geleden dat Moral Boundaries werd gepubliceerd. Bovendien verscheen een nieuw boek van Tronto: Caring Democracy. Op 29 januari van dit jaar ontving Tronto een eredoctoraat van de Universiteit voor Humanistiek. Redenen genoeg om een bundel samen te stellen die de impact en betekenis van Tronto’s klassieker onderzoekt: Moral Boundaries Redrawn. Het eerste exemplaar daarvan werd op 30 januari uitgereikt aan eredoctor Tronto zelf.

In Moral boundaries redrawn staat de invloed van Tronto’s klassieker op drie gebieden centraal; politieke theorie, professionele ethiek en onderzoek naar zorg als praktijk. Auteurs uit alle hoeken van de wereld schreven een bijdrage, van Nieuw Zeeland tot Canada en van Frankrijk tot Zuid Afrika. Joan Tronto schreef ook twee hoofdstukken. Ze blikt terug op de afgelopen twee decennia en gaat in op het ontstaan van Moral Boundaries, op hoe het boek ontvangen is, op haar belangrijkste gesprekspartners en op de wijze waarop haar ideeën verder ontwikkeld zijn. Daarnaast schreef Tronto een nawoord waarin ze de diverse hoofdstukken bespreekt en een agenda schetst voor toekomstig onderzoek.

Olthuis G, Kohlen H, Heier J. (eds.). Moral boundaries redrawn: The significance of Joan Tronto’s argument for political theory, professional ethics and care practice. Leuven: Peeters Publishers, 2014. (ISBN 978-90-429-3023-0)

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *