3 minuten

0 reacties

Prof. dr. Arko Oderwald is per 1 mei 2013 benoemd als bijzonder hoogleraar bij de leerstoelgroep zorgethiek van de Universiteit van Humanistiek met als leeropdracht: Literatuur en geneeskunde. Zorgethiek.nu praatte met hem over zijn specialisatie en hoe hij zijn leerstoel in gaat vullen.

Even voorstellen… Wie is Arko Oderwald?
Arko Oderwald studeerde geneeskunde en richtte zich dan na zijn doctoraal op filosofie en medische ethiek. Inmiddels is hij al vele jaren werkzaam bij de afdeling Metamedica van het VU Medisch Centrum waar hij onderwijs aan studenten geeft en onderzoek doet. Sinds 2000 specialiseerde hij zich in literatuur en geneeskunde en hierop zal dan ook zijn focus liggen bij de UvH.

Literatuur en geneeskunde
Oderwald legt uit dat zijn aandachtsgebied literatuur en geneeskunde eigenlijk een subspecialisatie binnen de narratieve geneeskunde is. Hierbij staat het verhaal van de patiënt centraal. Oderwald onderzoekt de verwoording ervan in romans, poëzie en andere fictie. ‘Ik wordt vooral geboeid door de ambiguïteit van de werkelijkheid. Je bereikt iets, maar moet daarvoor ook iets laten. Dit dilemma vind je terug in romans, die veel meer context bieden dan gewone casuïstiek.’ Bovendien laat literatuur ook zien hoe over bepaalde onderwerpen gedacht wordt. Oderwald: ‘Een verhaal over euthanasie zal in Nederland anders ontvangen worden dan bijvoorbeeld in Duitsland of Amerika. Op die manier komen we via fictie ook iets over de werkelijkheid te weten.’ Hoewel hij dus niet specifiek op zorgethiek gericht is, sluit de zorgethische visie wel goed aan bij zijn eigen kijk op ethiek. ‘Ik voel me dan ook zeker thuis bij de leerstoelgroep zorgethiek.’

Leerstoel aan de UvH
Aan de UvH zal Oderwald de premasterstudie ‘Ziek en gezond in zorgethisch perspectief’ gaan doceren. In het kader van dit vak wordt de roman ‘Agaat’ van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Marlene van Niekerk besproken die handelt over een witte vrouw met amyotrofe laterale sclerose die aangewezen is op de verzorging van haar zwarte dienstbode. Het verhaal speelt net na de apartheid en de rollen zijn dus in dubbele zin omgedraaid. Oderwald: ‘Hoewel de dienstbode haar goed verzorgt, blijft toch ook het gevoel dat er een rekening vereffend moet worden. Dat geeft aan dat zorg geven niet belangeloos is en hierbij macht ook altijd een rol speelt.’

[bol_product_links block_id=”bol_568fb3ca4b282_selected-products” products=”1001004010180954,1001004004803929″ name=”agaat” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”DC7605″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”CCCCCC” width=”600″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *