2 – 3 minuten

0 reacties

Op 20 en 21 april jl. brachten zorgethici uit Utrecht een bezoek aan het ethiekinstituut van de Philosophisch-Theologische Hochschule in Vallendar (PTHV), Duitsland. Tijdens dit bezoek werden de mogelijkheden verkend voor nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. 

De kleine universiteit in Vallendar (bij Koblenz) bestaat uit een faculteit theologie en een faculteit verpleegwetenschappen. Het is de thuisbasis van zorgethica prof. dr. Helen Kohlen, dit jaar visiting professor aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij is mede-directeur van het ethiek-instituut van de PTHV en verzorgt het ethiekonderwijs aan de PTHV. Juist de combinatie van ethiekonderwijs aan verpleegwetenschappers in een kleine levensbeschouwelijke universiteit maakt de PTHV tot een interessante partnerorganisatie voor de zorgethici aan de UvH. Deze laatsten zijn immers ook in onderwijs en onderzoek gericht op (professionele) zorgpraktijken en doen dat vanuit een levensbeschouwelijke interesse.

De samenwerking krijgt dit jaar dus speciaal vorm doordat Professor Kohlen onze universiteit dit jaar vijf keer bezoekt, onder meer gedurende de hele maand september. Zij woont de bijeenkomsten bij van de leerstoelgroep zorgethiek in het kader van de Graduate School. Daar kunnen PhD studenten en onderzoekers profiteren van haar kennis en internationale ervaring. Ook zal zij gastcolleges verzorgen in de Master Zorgethiek en Beleid.

Helen Kohlen deed onderzoek naar ethische commissies in de klinische setting in Amerika en Duitsland en naar wat het zorgethische perspectief zou kunnen betekenen voor het beslechten van conflicten in de zorg. Volgens Kohlen zorgt de marginalisering van zorgethiek als theoretische benadering en het zelfs ontbreken van de zorgethische taal in Duitsland dat deze conflicten worden toegedekt of ontkend.

Tijdens het Utrechtse tegenbezoek door prof. dr. Carlo Leget, dr. Inge van Nistelrooij en PhD studente Susanne van den Hooff werd de samenwerking tussen Vallendar en Utrecht een nieuwe impuls gegeven. Er wordt nauwere samenwerking gezocht voor het samen verrichten van internationaal onderzoek, maar ook de mogelijkheden om wederzijds in het onderwijscurriculum een aanbod te verzorgen worden onderzocht.

Met prof. Kohlen werd onder meer samengewerkt in de redactie van het boek ‘Moral Boundaries Redrawn’. Zij was aanwezig bij de verschillende conferenties van Europese zorgethici in Tilburg en Utrecht (zie www.care-ethics.org). In dit netwerk wordt internationaal samengewerkt met zorgethici.

Vallendar 448

Van links naar rechts: dr. Inge van Nistelrooij, Susanne van den Hooff, prof. dr. Carlo Leget & prof. dr. Helen Kohlen

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *