2 – 3 minuten

6 reacties

In de persconferenties van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge wordt keer op keer benadrukt dat het coronabeleid als hoofddoel heeft om kwetsbaren te beschermen. Maar wat houdt dat eigenlijk in: kwetsbaarheid? Hoe vult de overheid dit in en hoe zien mensen die als kwetsbaar worden aangeduid dit eigenlijk zelf? In het UvH-project ‘Zorgzaam uit de Crisis’ zoeken we naar antwoorden op deze vragen.

Binnen de vakgroep Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek doen we al jaren onderzoek naar zorgpraktijken, zoals palliatieve zorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en recenter ook vluchtelingenzorg. Met dit onderzoek evalueren we het crisisbeleid aan de hand van de geleefde ervaringen in die praktijken. Samen met Dokters van de Wereld is het eerste deelonderzoek onder ongedocumenteerden, statushouders en hun zorgverleners uitgezet. Nu deze interviews bijna zijn afgerond, richten we ons op ouderen met thuiszorg.

Voor dat tweede deelonderzoek zijn we op zoek naar zeventigplussers die thuiszorg ontvangen, professionals die in de thuiszorg werken, of mensen die mantelzorg geven aan thuiswonende ouderen. Graag willen we u interviewen over uw ervaringen van het afgelopen coronajaar. Wat ziet u als belangrijkste kwetsbaarheden, wat heeft u nodig in deze crisis, en wie is er in uw ogen verantwoordelijk voor het verlenen van goede zorg in een crisissituatie?

Onze onderzoeksinteresse in kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en noden hangt samen met het crisisbeleid van de overheid waar het veel gaat over deze drie termen. Naast kwetsbaren beschermen, benadrukt de regering steeds weer dat burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook heeft de overheid het vaak over de noodzaak van haar beleid, waarbij ‘noodzaak’ dus een rechtvaardiging van het beleid wordt. In ons zorgethische onderzoek willen we aan de hand van de ervaringen en de inzichten uit zorgpraktijken verantwoordelijkheid, kwetsbaarheid en noodzaak opnieuw doordenken. Wat zijn de lessen uit deze crisis voor een meer zorgzame samenleving?

Als u thuiszorg ontvangt, in de thuiszorg werkt, of mantelzorger bent van (een) thuiswonende oudere(n), en u bent geïnteresseerd in deelname of u wilt meer informatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Adrienne de Ruiter. We zijn op zoek naar een zo divers mogelijk groep dus we ontvangen graag zoveel mogelijk aanmeldingen. Alvast veel dank voor uw reactie!

Zie voor meer informatie over dit onderzoek ook de projectpagina bij de Universiteit voor Humanistiek

Een artikel van


6 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ana Alcazar

Dag ik werk graag mee aan dit onderzoek. Ik ben en mijn gezin zijn mamazorger ( mantelzorger). Mijn moeder is inwonend bij ons thuis.

Adrienne de Ruiter

Hoi Ana, leuk om van je te horen. Zou je mij een e-mail kunnen sturen, zodat ik contact met je op kan nemen? Je kunt me mailen door op het icoon van de oranje envelop onder mijn foto te klikken. Alvast bedankt!

Hallo Adrienne,

Ik werk in de thuiszorg sls thuishulp bij mensen ver in de 80. Ik kom al 14 jaar bij deze mensen. Als ik kan helpen aan het onderzoek doe ik dat graag.

Hartelijke groet, Jiska

Adrienne de Ruiter

Hoi Jiska, bedankt voor je reactie! Ik zou graag met je spreken over je ervaringen in de thuiszorg. Zou je mij een e-mail kunnen sturen, zodat ik contact met je op kan nemen? Je kunt me mailen door op het icoon van de oranje envelop onder mijn foto te klikken. Alvast bedankt!

Doorle Offerhaus

Hoi, als mantelzorger help ik graag bij dit onderzoek. Mijn vader zit in langdurige zorg, inwonend.

Adrienne de Ruiter

Hoi Doorle, leuk dat je geïnteresseerd bent in deelname. Zou je mij een e-mail kunnen sturen, zodat ik je de informatiebrief over het onderzoek toe kan sturen? Je kunt me mailen door op het icoon van de oranje envelop onder mijn foto te klikken. Alvast bedankt!