3 minuten

0 reacties

Onderzoeksrapport: Hoe lever je waardige zorg aan mensen met een meervoudige problematiek?

Als mensen met meervoudige problematiek hulp zoeken, krijgen ze te maken met allerlei instanties, wetten en regels. In dit proces voelen zij zich soms onwaardig behandeld. Het is daarom behulpzaam meer inzicht te krijgen in de betekenis van waardigheid in de context van zorg in ondersteuning.

In samenwerking met de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht voerde de Universiteit voor Humanistiek een onderzoek uit naar betekenissen en ervaringen van menselijke waardigheid van mensen met meervoudige problematiek. Als hulpmiddel ontwikkelden de onderzoekers de Waardigheidscirkel. Het rapport werd onlangs gepresenteerd tijdens het symposium Ruimte voor iedereen.

Het rapport De Waardigheidscirkel is het resultaat van een onderzoek naar ervaringen en betekenissen van menselijke waardigheid in de beleids- en zorgpraktijk van de gemeente Utrecht voor burgers met meervoudige problematiek. Een van de aanleidingen van dit onderzoek is het feit dat het Nationale College voor de Rechten van de Mens de stad Utrecht tot eerste Nederlandse Mensenrechtenstad verklaarde. In navolging van deze verklaring maakte de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht van ‘menselijke waardigheid’ een leidend thema in haar gezondheidsbeleid.

De Waardigheidscirkel

Vier vormen van waardigheidsschending

Mensen voelen zich niet waardig wanneer ze gezien of behandeld worden als leegte, voorwerp, kind of monster. Tegenover de vier vormen van vernedering staan vier manieren om als waardig mens gezien of behandeld te worden, namelijk: deelname, behandeld worden als uniek persoon in een unieke situatie, als volwassene en als vriend. Zowel vernedering als waardigheid nemen daarmee vier vormen aan.

Maar wat is waardigheid precies, en hoe pas je dit streven toe in de zorgverlening? In de praktijk is het vaak niet duidelijk wat menselijke waardigheid betekent en hoe het kan worden bevorderd in de context van zorg en ondersteuning, zeker als het gaat om mensen met een stapeling van problemen. Voor dit onderzoek verzamelden de onderzoekers daarom ervaringen van zorgontvangers, hulpverleners en beleidsmakers in de stad Utrecht. 

Zij ontdekten dat er verschillende vormen zijn van waardigheid en onwaardigheid. Zo is het belangrijk voor het gevoel van waardigheid, om deel te kunnen nemen, behandeld te worden als uniek persoon in een unieke situatie, als volwassene of als vriend. Op basis deze ervaringen ontwikkelden de onderzoekers de Waardigheidscirkel. Met hulp van dit instrument kan er meer aandacht worden besteed aan het bevorderen van waardigheid in gezondheidsbeleid en praktijk, onder andere door de dilemma’s die zich hierbij voordoen bespreekbaar te maken. 

[su_button url=”https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZwegqpaKgB_Schmidtetal.2018_DeWaardigheidscirkel-digitaleversie.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#e49c00″ center=”yes” icon=”icon: download” class=”extra-padding”]Download het rapport[/su_button]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *