Symposium: Ruimte voor iedereen?

Author: Geen reacties
ruimte voor iedereen
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 23/01/2019
13:00 - 18:00

Locatie
Zaalverhuur 7

Categorieën


Aandacht voor kwetsbare Utrechters

Het nieuwe Utrechtse coalitieakkoord heet ‘Utrecht: Ruimte voor iedereen’. Utrecht wil dat alle inwoners op hun eigen manier hun leven kunnen inrichten en meedoen. Sommige Utrechters lukt dit (even) niet alleen, zij hebben hulp en ondersteuning nodig. Welke kansen en uitdagingen liggen er om hen de ruimte te geven die zij nodig hebben?

Over dit thema organiseren de gemeente Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek en Meetellen in Utrecht op woensdag 23 januari 2019 het symposium ‘Ruimte voor iedereen? Aandacht voor kwetsbare Utrechters’.

Namens de UvH nemen twee leerstoelgroepen deel: (Burgerschap en Humanisering van de publieke sector: Jante Schmidt, Evelien Tonkens, Margo Trappenburg & Zorgethiek: Alistair Niemeijer, Carlo Leget). Aan de hand van drie recente onderzoeken rondom kwetsbare Utrechters, gaan we met professionals, beleidsmakers én ervaringsdeskundigen in gesprek.

We nodigen u van harte uit voor dit symposium om met professionals, beleidsmakers én ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan. Om kennis en inzichten met elkaar te delen. En met  elkaar na te denken over wat er nog nodig is om steeds meer een stad te zijn waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.

‘Kan iedereen zichzelf redden?’ – Meetellen in Utrecht

Het panel Meetellen in Utrecht heeft onderzoek gedaan naar zelfredzaamheid. Wat betekent zelfredzaamheid voor kwetsbare Utrechters zelf? En hoe zelfredzaam voelen zij zich?

‘De Waardigheidscirkel’ – Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar menselijke waardigheid. Hoe kan het begrip ‘menselijke waardigheid’ meer praktisch toepasbaar worden voor beleidsmakers en professionals? Hoe kunnen we omgaan met dilemma’s rond waardigheid?

‘Gezondheid voor iedereen?’ – Gemeente Utrecht, Volksgezondheid

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht geeft weer hoe het staat met de gezondheid van de Utrechtse bevolking. De verdieping ‘Gezondheid voor iedereen?’ gaat in op de gezondheid van Utrechters met problemen op meerdere leefgebieden. Lopen zij extra gezondheidsrisico’s? En welke ontwikkelingen zien we in de stad?

Programma

12:30 uur   Inloop en inschrijven voor verdiepingssessies

13:00 uur   Start plenair deel: presentaties van de onderzoeken

14:20 uur   Start verdiepingssessies in twee rondes

16:15 uur   Afsluiting

16:30 uur   Borrel

Informatie