mantelzorgelijk

2 – 3 minuten

0 reacties

Door Mara van Stiphout, Lotte Kars, Meike Schellekens, Roos Abels, Renske Boekhout

De aanleiding voor dit onderzoek was de opdracht vanuit de masteropleiding Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek een zorgethisch kwalitatief-empirisch onderzoek (op basis van een bestaande dataset) uit te voeren.

Omdat wij ons wilden verdiepen in een relevant maatschappelijk vraagstuk hebben we een dataset over mantelzorg gekozen, bestaande uit blogs van de website Mantelzorgelijk.nl. Wij hebben ons onderzoek toegespitst op de veranderende relatie tussen mantelzorgers en hun dementerende ouder.

Ervaringen van mantelzorgers

Het doel van ons onderzoek was tweeledig. Wij wilden de ervaring van deze relatie begrijpen. Daarnaast wilden wij inzicht krijgen in wat deze ervaring betekent voor goede zorg, voor zowel de mantelzorgers als hun ouders met dementie. De onderzoeksvraag die wij ons daartoe stelde was: ‘Hoe ervaren mantelzorgers de relatie met hun dementerende ouder en wat betekent dit voor goede zorg voor deze mensen?’

Fenomenologisch onderzoek: alledaagse ervaringen en praktijken

Om de ervaringen van deze mantelzorgers te vangen is een fenomenologische onderzoeksbenadering zeer geschikt. Fenomenologisch onderzoek richt zich op de geleefde ervaring van een bepaald fenomeen, in ons onderzoek was het fenomeen de veranderende relatie tussen mantelzorger en dementerende ouder.

Deze onderzoeksmethode is passend voor zorgethisch onderzoek omdat we vanuit alledaagse ervaringen kijken en via de praktijk van het mantelzorgen een beeld krijgen van wat goede zorg in deze particuliere situatie is. Lees hier meer over de filosofische achtergronden van fenomenologisch onderzoek binnen zorgethiek.

Leerproces

Dit onderzoek was een belangrijke leerervaring voor ons.
We hebben geleerd hoe we groepsgewijs een zorgethisch onderzoek moeten ontwerpen, rapporteren en op kwaliteit beoordelen. We vonden het interessant hoe ieders eigen kwaliteiten, (academische) achtergronden en perspectieven duidelijk naar voren kwamen in het onderzoek.

Doordat we de vraag ‘wat betekent dit voor goede zorg?’ moesten beantwoorden, werden we uitgedaagd om (voorzichtige) normatieve uitspraken te doen.​ We hebben ook geleerd hoe onze persoonlijke achtergronden invloed hebben op ons als onderzoekers en hoe belangrijk het is je hier bewust van te zijn. Daarom hebben we persoonlijke reflecties geschreven. Vanwege privacy overwegingen hebben we deze reflecties niet opgenomen in het onderzoek.

Download hier het onderzoek De veranderende relatie.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *