onderzoeksprijs chantal sluijsmans

2 minuten

0 reacties

Chantal Sluijsmans nam 25 juni de VGVZ-Research Award 2018 in ontvangst, de onderzoeksprijs de Vereniging van Geestelijk VerZorgers. Zij ontving de research-award voor haar onderzoek waarmee ze op 9 maart 2018 promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek.

Het proefschrift heeft de titel: Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis. Menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering. Ze deed onderzoek naar de kloof tussen management en de verpleging, het effect op menslievende zorg en hoe de verbinding kan worden bevorderd tussen professionals in alle lagen van het ziekenhuis. Chantal beschrijft in dit artikel haar onderzoek, de bevindingen en aansluiting bij de zorgethiek.

De Commissie Wetenschap van de VGVZ prees het onderzoek vanwege de bijzondere wetenschappelijke én vakinhoudelijke bijdrage aan het vakgebied van geestelijke verzorging. Het gebrek aan verbinding tussen managers en verpleegkundigen in een ziekenhuis is startpunt van haar onderzoek. Dit gebrek aan verbinding stelt zij als geestelijk verzorger aan de orde in het ziekenhuis waar ze werkzaam is. Zij beschouwt dit gebrek aan verbinding als een trage vraag en vraagt zich af hoe geestelijk verzorgers dergelijke trage vragen op organisatieniveau kunnen adresseren. Dat trage vragen op individueel niveau tot het werkterrein van geestelijk verzorgers horen spreekt voor zich; voor trage vragen op organisatieniveau lijkt dat veel minder het geval.

Het proefschrift levert een vernieuwend perspectief op geestelijke verzorging op, waarbij geestelijk verzorgers zich actief in organisatievragen mengen en als zingevingsspecialisten de bezieling van professionals helpen voeden die zorg tot menslievende zorg maakt. Op die manier bevorderen geestelijk verzorgers het moreel kapitaal binnen organisaties en positioneren ze zich als gesprekspartners op het niveau van de organisatie, aldus de Commissie Wetenschap.

Bron: UvH
Foto: Ger Thonen

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *