Voltooid Leven boek

22.11.16

Promotieonderzoek Voltooid Leven Els van Wijngaarden

https://www.zorgethiek.nu/promotieonderzoek-voltooid-leven-els-van-wijngaarden/

Door de actualiteit van het onderwerp in de maatschappij en de politiek, is Els van Wijngaarden inmiddels een BN’er in de discussie over ‘voltooid leven’. Aansluitend op haar promotie is er ook een symposium georganiseerd…

12.07.21

Hoe is het nu met de ouderen die hun leven als voltooid beschouwden?

https://www.zorgethiek.nu/hoe-is-het-nu-met-de-ouderen-die-hun-leven-als-voltooid-beschouwden/

Vandaag verschijnt de (follow-up) studie “Still ready to give up on life? A longitudinal phenomenological study into wishes to die among older adults.” waarin drie onderzoekers de balans opmaken: hoe is het met de eerder geïnterviewde mensen die hun leven als voltooid beschouwden?

16.01.19

Nieuw onderzoek naar de doodswens bij ‘voltooid leven’

https://www.zorgethiek.nu/nieuw-onderzoek-naar-de-doodswens-bij-voltooid-leven/

De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar de doodswens bij ‘voltooid leven’. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van VWS en wordt gefinancierd door ZonMw. Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat.

sociaal-politieke dimensies van voltooid leven

29.01.18

Sociaal-politieke dimensies van voltooid leven

https://www.zorgethiek.nu/sociaal-politieke-dimensies-voltooid-leven/

In het Journal of European Social Policy werd onlangs een (Engelstalig) artikel van Els van Wijngaarden, Anne Goossensen en Carlo Leget gepubliceerd waarin een ethische analyse wordt gegeven van de kwestie ouderen en een…