10.04.12

Promovendus Hanneke van der Meide over haar onderzoek naar ‘kwetsbare ouderen’

https://www.zorgethiek.nu/promovendus-hanneke-van-der-meide-over-haar-onderzoek-naar-kwetsbare-ouderen/

Bij de vakgroep Zorgethiek werken enkele promovendi aan onderzoek waarop zij de komende jaren hopen te promoveren. Zorgethiek.nu laat hen de komende tijd aan het woord, om te vertellen over hun onderwerp. Als eerste…

lichaamsbewustzijn

29.03.17

Nieuwe impuls onderzoeksprogramma MS & leefwereldgerichte zorg

https://www.zorgethiek.nu/nieuwe-impuls-onderzoeksprogramma-ms-leefwereldgerichte-zorg/

Prof. dr. Leo Visser, dr. Merel Visse en dr. Hanneke van der Meide van de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek hebben subsidie van het Nationaal MS Fonds ontvangen voor een fenomenologisch onderzoek…

Platform Humanisering Ouderenzorg 2017

22.12.16

Platform Humanisering Ouderenzorg 2017

https://www.zorgethiek.nu/platform-humanisering-ouderenzorg-2017/

Wat is goede (ouderen)zorg? Hoe creëer je binnen de ouderenzorg ruimte voor zingevingsvragen? Wat betekent ‘de mens centraal’ binnen de ouderenzorg? Middels het Platform van de Ouderenzorg delen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek hun kennis en expertise…

21.12.16

Lezingen Platform Humanisering Ouderenzorg 2017

https://www.zorgethiek.nu/lezingen-platform-humanisering-ouderenzorg-2017/

Het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de UvH organiseert in 2017 wederom verdiepingsbijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de ouderenzorg. Middels het Platform van de Ouderenzorg delen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek hun kennis en expertise…

Research

30.09.16

Onderdompeling in geleefde ervaringen

https://www.zorgethiek.nu/onderdompeling-geleefde-ervaringen/

In het kader van de module Veldverkenningen en Veldonderzoek van studie Zorgethiek en Beleid 2015/2016 (Universiteit voor Humanistiek) voerden de studenten Johanneke van der Bijl, Harjanti Kertokarijo en Sanne Rodenburg een fenomenologisch onderzoek uit…

Fenomenologisch onderzoek

26.11.15

Graduate School: Fenomenologisch onderzoek zorg

https://www.zorgethiek.nu/fenomenologisch-onderzoek-zorg/

Wat draagt fenomenologisch onderzoek bij aan zorgethiek? En, hoe helpt fenomenologisch onderzoek dehumanisering in de zorg tegen te gaan?  Deze vragen stonden centraal op het congres ‘The opening up of the patients world’ georganiseerd…

22.05.15

Promotie – Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

https://www.zorgethiek.nu/promotie-kwetsbare-ouderen-in-het-ziekenhuis/

Hanneke van der Meide heeft een promotieonderzoek verricht naar de effecten van een ziekenhuisopname op kwetsbare ouderen. Wij waren benieuwd naar de resultaten van haar onderzoek en de betekenis hiervan voor de zorgethiek.  Wat…

22.09.14

Oudere ziekenhuispatiënt is kwetsbaar, niet alleen fysiek

https://www.zorgethiek.nu/oudere-ziekenhuispatient-is-kwetsbaar-niet-alleen-fysiek/

Wanneer ouderen in het ziekenhuis belanden, wordt hun kwetsbaarheid vooral vanuit een functioneel perspectief bekeken. De focus op het haperende lijf kan het zicht ontnemen op het feit dat oudere ziekenhuispatiënten op veel meer manieren…

09.08.12

Geraakt worden door verveling. Ervaringen van oudere patiënten in het ziekenhuis

https://www.zorgethiek.nu/geraakt-worden-door-verveling-over-shadowing-een-fenomenologisch-onderzoek-naar-de-ervaringen-van-oudere-patienten-het-ziekenhuis/

Hoe kun je ervaringen van patiënten onderzoeken? En in het bijzonder ervaringen van patienten die het lastig vinden om hun gedachten onder woorden te brengen? Shadowing is een onderzoeksmethode waarin de onderzoeker lijfelijk aanwezig…

28.02.12

Een lief ziekenhuis? Dat vraagt om een onderzoeksweb!

https://www.zorgethiek.nu/een-lief-ziekenhuis-dat-vraagt-om-een-onderzoeksweb/

Binnen het programma Menslievende zorg doen de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit van Tilburg en het St. Elisabeth Ziekenhuis samen onderzoek in de zorg naar het organiseren en in praktijk brengen van menslievende en…

15.11.19

Vrezen, vechten en vertrouwd maken

https://www.zorgethiek.nu/vrezen-vechten-en-vertrouwd-maken/

Onderzoekers van de vakgroep Zorgethiek van de UvH hebben onderzoek gedaan naar de geleefde ervaring van oraal medicatiegebruik bij mensen met relapsing-remitting Multipele Sclerose (RRMS). Deze ervaringen zijn onderverdeeld in drie verschillende fasen: voorafgaand aan medicatiegebruik, eerste medicatiegebruik en langdurig medicatiegebruik. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

14.10.18

Een fenomenologie van het lichaam met Multiple Sclerose

https://www.zorgethiek.nu/een-fenomenologie-van-het-lichaam-met-multiple-sclerose/

De belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de lichaamsbeleving van mensen met MS. Onlangs is het onderzoeksproject naar de lichaamsbeleving van mensen met MS afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd door een team onderzoekers((Prof. dr.…