1 – 2 minuten

0 reacties

Op 28 april 2011 organiseerde de Leerstoelgroep Zorgethiek (Universiteit voor Humanistiek/Tilburg University) en de Stichting Presentie een zorgdebat onder de titel ‘Van de bomen en het bos: innovatieconcepten voor de zorg vergeleken en gewogen’.
Zorginnovatie en permanente verbetering is wat veel bestuurders, managers en kwaliteitsfunctionarissen drijft. Het aanbod van verbeterbenaderingen is echter groot en divers. Wat te kiezen, op welke gronden? En hoe verhouden benaderingen zich tot elkaar? Duizelt het u ook wel eens? Lean Management, Planetree, Fred Lee, Menslievende Zorg, excellente zorg, duurzame zorg, bewarende zorg, zorgzame zorg…

In dit debat werd verkend wat deze voorstellen behelzen, hoever ze strekken en wat ze in feite ‘doen’ in de zorg. Zijn ze vergelijkbaar? Welke heb je nodig bij welk verbeterdoel? Verbeteren ze trouwens wel, en zo ja, wat dan? Op deze middag werden in het bijzonder vier verbetervoorstellen van zorg kort en bondig gepresenteerd, geanalyseerd en vergeleken.

Er waren vier introducties op de zorgconcepten van resp. Planetree, Lean, Fred Lee en Menslievende Zorg, waarbij het accent lag op zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Andries Baart vergeleek deze vier op o.a. probleemstelling, dominant perspectief, herkomst, doelen, aanpak en invalshoek.

Bron: presentie.nl

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *