2 – 3 minuten

2 reacties

Eind 2010 heb ik de master ZEB afgerond. Ik ben begonnen met de studie omdat ik als beleidsmedewerker bij een patiëntenbelangenorganisatie, behoefte had aan bezinning en reflectie op de maatschappelijke context van mijn werk. Daarnaast wilde ik me met deze studie verdiepen in de spirituele dimensie van zorg.

De studie bood een theoretische basis op het gebied van religiewetenschap, filosofie en christelijke ethiek en spiritualiteit en naarmate de studie vorderde, raakte ik steeds meer thuis in het denken over deze onderwerpen. In mijn werk ging ik zorgvuldiger kijken naar beleidsplannen op het gebied van cliëntenparticipatie in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

De zorgethiek stelt niet de mens als individu centraal maar begrijpt de mens als verbonden en afhankelijk van anderen. Zorg is hiermee een centrale waarde in onze samenleving. In menslievende zorg en presentie is aandacht de essentie die leert zien wat er bij de ander op het spel staat. Mijn masterthesis, Presentie en emotie, gaat hier verder op in met een zorgethische analyse van alledaagse zorgpraktijken op de rol en de betekenis van emoties in het leerproces van zorgprofessionals die een presentietraining volgen. Een bewerking van mijn thesis wordt opgenomen in het boek over presentie als transitiekracht dat in de herfst bij Lemma zal verschijnen.

Deze studie heeft zeker ook bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik voel me meer verbonden met mijn bron en heb het gevoel bedachtzamer te zijn geworden waar het gaat om het beoordelen van ethische kwesties. Het voeren van moreel beraad volgens verschillende gespreksmethoden, heeft me inzicht gegeven in hoe dilemma’s bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Wat van waarde is, krijgt dan een kans om zich te tonen.

De opleiding zou wat mij betreft zelfs nog meer aandacht mogen besteden aan hoe zorgethiek concreet een plaats kan krijgen in het dagelijkse leven en in de zorg. In de nabije toekomst ga ik me als docent en trainer inzetten voor verbondenheid, vitaliteit en bezieling met het ontwikkelen en geven van inspiratie- en bewustwordingscursussen.

Monique Smit

Een artikel van


2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sonja Daalhuizen

Dag Monique,

Lees met overspringend hart je stukje tekst. Mooi zoals je dat verwoordt.
In de toekomst staat de opleiding ZEB op mijn verlanglijstje.
Ik werk nu als wijkverpleegkundige in een kleinschalig team in Woerden.
Vanuit onze visie om met een betrokken aandachtige houding zorg te leveren lees, kijk ik graag op de website van zorgethiek. nu.. Ervaar in het werk dat wat verschil maakt voor de client aspecten zijn als houding, aandacht, betrokkenheid en zorgzaamheid. Hoe druk en hoe zwaar ook, hierop hoeven we niet te bezuinigen, maar maakt het daadwerkelijk verschil.
Hoop dat je enorm veel goed werk kan doen met alles wat je geleerd hebt.

Vriendelijke groet, Sonja Daalhuizen

Dag Sonja,

Dank voor je berichtje. Ik ben blij dat mijn stukje je inspireert! Mooi dat je in je werk ook ervaart hoe goed aandachtige zorg doet. Dat maakt ook je werk mooier en het contact intenser. Alleen dat is al zoveel waard. Ik hoop dat in de gelegenheid bent om aan de master te beginnen; het is een studie die je blik verruimt en die je inzichten zal verdiepen. Veel succes!