verpleeghuiszorg

2 – 3 minuten

0 reacties

De titel van deze korte film prikkelt: ‘zien wij wel hoe mensen in elkaar zitten?’. Zinzia zorggroep maakte een film over een aantal momenten uit de dagelijkse praktijk van het verpleeghuis. Op dinsdag 4 juli is de film op het landelijke congres van Waardigheid en Trots gepresenteerd.

Kwetsbaarheid

Met deze informatieve film probeert Zinzia het echte leven van verpleeghuis bewoners te laten zien. Het is een film geworden met niet alleen mooie momenten maar ook de kwetsbaarheid van de bewoners in het verpleeghuis komt in beeld.

Een mooi voorbeeld hiervan is een scene dat de dochter van een echtpaar (beiden woonachtig in het verpleeghuis), haar ouders naar verschillende afdelingen brengt. Eerst brengt ze haar vader in de rolstoel. Haar moeder wacht in de gemeenschappelijke ruimte tot haar dochterhaar komt halen. Er wordt lang ingezoomd op deze vrouw. Je ziet dat ze haar dochter en man langzaam hoort weglopen en de kwetsbaarheid van deze vrouw komt op zo’n manier in beeld, dat de kijker er ook ongemakkelijk van wordt. Het laat het lijden en de kwetsbaarheid zien van de bewoners in het verpleeghuis.

Mensgerichte zorg

Dat Zinzia zorggroep zich inzet voor goede en mensgerichte zorg is op meerdere vlakken terug te zien. In samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek loopt het traject ‘het goede gesprek’ (een participatief actieonderzoek), presentietrainingen zijn volop in ontwikkeling en al eerder maakten ze een kwaliteitszelfportret. Goede ontwikkelingen in deze sector (die vanuit de landelijke politiek en de media onder druk staat), om het echte leven met echte mensen te laten zien in een verpleeghuis waar kwetsbaarheid zichtbaar mag zijn.

Waardigheid en Trots
is een vernieuwingsprogramma op initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met een aantal zorgorganisaties die zich richt op (kwaliteits)verbetering van de verpleeghuiszorg. De deelnemende verpleeghuizen gaan aan de slag met verbeterplannen en werken in themagroepen aan thema’s die uiteen lopen van ‘cliënt centraal’ tot ‘voedselveiligheid’.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *