4 – 5 minuten

0 reacties

Sinds enkele jaren wordt de laatste collegereeks van het ZEB-curriculum opengesteld voor alumni van Zorgethiek en Beleid. Zij kunnen hun zorgethische kennis opfrissen en vernemen van nieuwe ontwikkelingen in het onderzoeksveld. Ook dit jaar wordt ZEB51 weer opengesteld en zijn alumni van harte welkom. En dat is dit jaar extra interessant, want deze collegereeks is volledig vernieuwd. Examinator Inge van Nistelrooij vertelt hieronder wat er veranderd is en waarom.

Roep om diversiteit van studenten aan de UvH

Ongeveer twee jaar geleden deed een studentengroep ‘Pluralistiek’ genaamd een grote oproep in de UvH, namelijk om veel meer aan diversiteit te doen. Niet alleen de docenten en studenten delen de kenmerken wit en westers, ook de bestudeerde literatuur in de curricula aan de UvH is voor het overgrote deel wit, westers, en veelal mannelijk. Zorgethiek stak daarin alleen op het laatste onderdeel gunstig af: zorgethiek schrijft zeer veel vrouwelijke auteurs voor.

Zorgethici namen deze oproep serieus. Als ethici die zeggen oog te hebben voor macht en positie, konden en wilden we hier niet aan voorbij gaan. Het wereldwijde netwerk van zorgethici had hier ook aanleiding toe gegeven: dat is intussen flink uitgegroeid naar andere continenten dan alleen Europa en Noord-Amerika. Toch vonden onderzoekers en publicaties uit die werelddelen nog weinig ingang in ons curriculum. Daar kwamen ook nieuwe aanleidingen bij. Niet alleen was kort daarvoor de beruchte politiemoord op George Floyd gepleegd, gevolgd door een grootscheeps antiracismeprotest over de hele wereld, ook in Nederland. Ook waren in toenemende mate oproepen gedaan om zorgethiek minder wit, westers, en exclusief te maken. Zo was de tweede conferentie van het Care Ethics Research Consortium gewijd aan ‘Decentering Ethics: Challenging privileges, building solidarities’. Kort daarna riep Joan Tronto op tot inclusie, als grootste en meest urgente nood in onze wereld. Zij deed dat in het gesprek dat ze had met onze studenten ter afronding van het inleidingscollege ‘Introduction into Care Ethics’ in september 2020. Inclusiviteit is binnen onze vakgroep ook een thema door het onderzoek naar de zorg voor en positie van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, onder andere bij de organisatie Prisma. Ook het WAVE-onderzoek van Gustaaf Bos en Alistair Niemeijer is hieraan gewijd. Dit veld kreeg de laatste jaren een extra impuls door de vestiging van de bijzondere leerstoel ‘Disability Studies’ vanuit ‘Disability Studies in Nederland’ aan de UvH, en het aansluiten van prof dr Alice Schippers bij de vakgroep zorgethiek. Tenslotte was ook de vakgroep zelf toe aan het belichten van nieuwe ontwikkelingen die een uitdaging vormen voor de verdere ontwikkeling van zorgethiek als interdisciplinair én inclusief onderzoeksveld.

Zorgethiek als representant van wit feminisme

Aan het einde van de Master ZeB wordt ook in de nieuwe opzet alle tot dan toe geleerde stof hernomen. Deze wordt verder ingeoefend zodat studenten essentiële kennis en vaardigheden verwerven om zorgethisch onderzoek te doen. Daarbij zal diversiteit en oog voor structuren van onderdrukking (ook in opzet en uitvoering van onderzoek) een centrale rol spelen. In deze collegereeks zoomen we als het ware uit op zorgethiek, en werpen het licht op zorgethiek als vorm van wit feminisme. Ondoorziene machtsongelijkheid, exclusie, herhaling en bevestigingen van gangbare patronen en denkwijzen worden belicht en uitgelegd. De focus ligt op ongelijkheid op het wereldwijde vlak. De studenten krijgen in de herziene opzet van ZEB51 nog altijd een boeiend programma met uiteenlopende sprekers. Dit keer zijn dat vier sprekers met een niet-witte, niet-westerse achtergrond: Sarah Munawar, Priya Shirma, Amrita Banerjee, en Kathryn Walker. Vaste docenten zijn Rodante van der Waal en Inge van Nistelrooij. Zij zullen de studenten en alumni meenemen in het probleem van wit feminisme, hoe dat doorwerkt in onderzoek en analyse, en hoe een zorgethische visie ontwikkeld kan worden die meer inclusief is. Kritische theorie over dekolonisatie, solidariteit, coalitie en transnationaal feminisme wordt in verband gebracht met het traditionele zorgethische curriculum.

Reeks open voor alumni

De collegereeks is opengesteld voor 20 ZEB-alumni (NB: alléén voor ZEB-alumni). Er zullen interactieve werkvormen worden aangeboden, die ook worden ondersteund door een nieuwe elektronische leeromgeving: It’s Learning. De data zijn:

De colleges vinden plaats op de UvH. We verheugen ons op deze samenkomsten! Inschrijving kan alleen voor de hele reeks en kost €200,- per persoon. Nadere informatie over het programma, opdrachten, literatuur etc. wordt in It’s Learning beschikbaar gesteld.

Meld je aan via deze link.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *