1 – 2 minuten

0 reacties

Hieronder vindt u een weergave van de lezing die Andries Baart gaf tijdens het debat “Wat telt als goede zorg?”, op 23 april 2010.

Van deze tekst zal mettertijd een verbeterde, uitgebreide en geannoteerde versie in druk verschijnen en daaraan zullen naar het zich laat aanzien andere teksten over het huidige kwaliteitsdenken toegevoegd worden. Deze voorlopige versie wordt, in aansluiting bij het publieksdebat en op verzoek van de participanten, beschikbaar gesteld voor de publicatie op www.zorgethiek.nu en www.presentie.nl.

Ik wil in deze bijdrage aannemelijk maken dat de zorgethiek en presentie een drietal blinde vlekken in het huidige kwaliteitsdenken kunnen aanwijzen én kunnen wegnemen, nl. met het bevorderen van relationele afstemming, narratieve verantwoording en (sociaal) ethische reflectie of beraad. Als dat gebeurt, is dat meer dan een aanpassing van het kwaliteitsdenken: het is een fundamentele wijziging ervan waar in toenemende mate door zorgontvangers, zorggevers en zorgbestuurders om gevraagd wordt.

[button link=”/wp-content/uploads/kwaliteitsdebat-2010_inleiding-andries-baart-versie-08.pdf” style=”download” color=”orange”]Download PDF[/button]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *