2 – 3 minuten

0 reacties

In 2010 is een prachtig initiatief opgericht: de Wikistad. Pieter Hilhorst en Jos van der Lans lanceerden een gedroomde stad waar mensen, in plaats van systemen, de problemen aanpakken en oplossen. Intussen zijn er in Wikistad ‘broedplaatsen van sociale veerkracht’ waar vrouwen elkaar helpen; ‘bondgenoten in de buurt’ stimuleren burgers om overlast gevende medeburgers aan te spreken; en op het virtuele ‘Plein’ worden nieuwe initiatieven gedropt (l).

De Wikistad staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren is de wind van de zelfregie gaan waaien. De bezuinigingen in de AWBZ versterkten de inzet van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zelforganisatie, eigen kracht en zelfredzaamheid werden in vele beleidsnotities geroemd en vormgegeven. Buurthuizen terug naar de bewoners, familie zorgt voor de ouderen en vrijwilligers krijgen leiding over welzijnsprojecten. Burgerkracht was de teneur.

En toegegeven: er waait een frisse wind door Wikistad. Tegenover gezeur over de overheid, stellen de Wiki-stedelingen optimisme over wat burgers zelf en met elkaar kunnen. Tussen het liberalisme en fervente aanhangers van de verzorgingsstaat in, mikt de Wikistad op onafhankelijkheid van staatszorg vanuit een bewogenheid met mensen die niet gemakkelijk meekomen. En toch wringt er iets. Uiteindelijk zijn alle bewoners van Wikistad toch daadwerkelijk zelfredzaam en deinen ze mee op het aantrekkelijke elan van vitaliteit, oplossingen, zelfredzaamheid en gezamenlijke veerkracht.

De presentiebenadering werkt al jaren in delen van de stad waar deze horizon niet voor het grijpen ligt. Presentie komt daar waar de meest moeilijke, kwetsbare, vergeten en soms afstotelijke mensen in de goot liggen: in de langdurige psychiatrie, onder zwerfjongeren, bij zwaar dementerenden. De uithoeken van de stad waar zelfs de sympathieke bewoners van Wikistad toch liever niet komen.

In deze donkere steegjes slaat de frisse wind om in een gure tocht. In een stad vol zelfredzamen raken deze mensen de weg kwijt; deze mensen hebben geen veerkracht, maar pleinvrees. Is er plek voor hen in de Wikistad?

Zorg kan anders. Bijvoorbeeld door oog te hebben voor zelfredzaamheid én kwetsbaarheid. Zo gaat dat in de presentie. Meer weten?

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *