3 – 4 minuten

0 reacties

20 november organiseert de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG) haar jaarlijks congres. Dat is de plek voor iedereen die zich interesseert voor het raakvlak tussen zorg, filosofie en ethiek. Dit jaar is het thema Verschillend zijn maakt verschil: Diversiteit en inclusiviteit in de gezondheidszorg.

Door: Eva van Reenen

De VFG stelt zich ten doel om actuele discussies in de geneeskunde te ondersteunen vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen verheldert zij de structuur van het debat en bevordert zij beargumenteerde meningsvorming. Zij richt zich daarbij op de brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntorganisaties en overige geïnteresseerden. De VFG is van mening dat bekendheid met en deelname aan filosofische discussies integraal deel uitmaakt van goed hulpverlenerschap. Met het congres probeert de VFG filosofische verdieping te ondersteunen, de kritische zin te prikkelen en discussie te initiëren onder de leden van haar doelgroep.

Dat geldt zeker voor het onderwerp van het komende jaarcongres: diversiteit en inclusiviteit in de gezondheidszorg. Diversiteit en inclusiviteit zijn twee veelgebruikte termen in onze samenleving en daarmee ook een belangrijk onderwerp van discussie in de gezondheidszorg. Dát we inclusiever en diverser willen zijn binnen de zorg die we leveren alsook gezamenlijk als groep zorgverleners, is inmiddels een breedgedragen visie. Hoe we deze doelen moeten bereiken en wellicht ook waaróm we hier belang aan hechten, is meestal een meer vertroebelde discussie. Niet gek, als je kijkt naar hoe de concepten in deze discussie multi-interpretabel zijn en andere invullingen hebben gekregen door de afgelopen decennia heen. Is diversiteit en inclusiviteit het ‘gelijk’ behandelen van iedereen? Of iedereen op dezelfde manier ‘uniek’ kunnen behandelen? Wat betekenen deze concepten eigenlijk en wat maakt ‘het verschil’ of juist niet, in de zorg?

De vier sprekers van het congres – Annemie Halsema, Hafez Ismaili M’hamdi, Alice Schippers en Floortje Scheepers – zullen op zoek gaan naar een conceptuele verheldering en complexer begrip van diversiteit en inclusiviteit. Annemie Halsema, universitair docent Wijsbegeerte (VU Amsterdam), zal zich richten op één van de ‘verschillen’ in de gezondheidszorg: gender. Zij licht de geschiedenis van het denken over gender in de filosofie toe, de achtergrond van het verschil tussen sekse en gender en de betekenissen die er aan gender worden gegeven. Er zal ook aandacht zijn voor de huidige intersectionele benadering van verschil. Hafez Ismaili M’hamdi, universitair docent Medical Ethics, Philosophy, and History of Medicine (Erasmus MC), zal inzoomen op diversiteit in een academische setting. Gelijke kansen, toegang en rechten zijn een belangrijk uitgangspunt als het gaat om het opleiden van studenten, maar moeten we onze studenten niet ook opleiden met een ‘oog voor diversiteit’ in het kader van goed burgerschap?

Alice Schippers, Hoogleraar Disability Studies binnen de vakgroep Zorgethiek (Universiteit voor Humanistiek), zal de begrippen diversiteit en inclusiviteit bespreken vanuit een disability studies bril. In het leven met beperkingen schuurt het uitgangspunt van gelijke kansen vaak met de alledaagse praktijk. Alice pleit voor een waardering van verschil, zodat we het pad voor sociale inclusie verder kunnen banen, waarin ruimte is voor wederkerigheid en iedereen er toe doet. Floortje Scheepers, Hoogleraar innovatie in de GGZ (UMC Utrecht), zal afsluiten met een reflectie op thema’s uit haar recente boek Mensen zijn ingewikkeld. Taal, het medisch model, weerstand tegen verandering en mogelijkheden om het anders te doen, worden onder andere besproken.

Het congres zal, afhankelijk van de Covid-19 maatregelen, fysiek plaatsvinden in het Erasmus MC in Rotterdam, maar ook online te volgen zijn. Voor meer informatie en inschrijving, zie: https://filosofieengeneeskunde.nl/jaarcongres-2021-verschillend-zijn-maakt-verschil/.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *