Universiteit voor Humanistiek-logo

3 – 4 minuten

0 reacties

Voor een promotieonderzoek naar een nieuwe aanpak om het welzijn van bewoners in het Gebied Feijenoord in de gemeente Rotterdam duurzaam te vergroten, zoekt de Universiteit voor Humanistiek een

Promovendus

Taakomvang 1 fte (= 38 uur per week)

Het promotieonderzoek is een samenwerkwerkingsverband van de Universiteit voor Humanistiek met Stichting Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

Achtergrond en doel van de studie

Vanaf 1 januari 2018 is Stichting Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het (bestuurscommissie)gebied Feijenoord in Rotterdam. In de aanpak die Humanitas heeft gekozen, wordt welzijn opgevat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle stakeholders in het gebied: bewoners, clubs, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties. Humanitas zoekt deze stakeholders actief op en moedigt hen aan om mee te werken aan een nieuwe welzijnsaanpak. [ Lees verder..]

Het onderzoek

Doel van het wetenschappelijk onderzoek is de evaluatie van de voortgang en de resultaten van de gekozen aanpak. Het onderzoek heeft de vorm van een interactieve, participerende evaluatie, waarbij de onderzoeker nauw samenwerkt met alle stakeholders die betrokken zijn bij de aanpak; de visie en de waarden van personen die direct belang hebben bij de aanpak staan daarbij centraal.

In het promotieonderzoek wordt voortgebouwd op theoretische inzichten omtrent community building, sociale marketing, social ecologieën, rolmodellen, veerkracht, weerbaarheid, en een inclusieve  samenleving.

De leerstoelgroep

De promovendus gaat werken bij de leerstoelgroep Humanisme & Filosofie. Het promotieonderzoek wordt begeleid door prof.dr. Anja Machielse en prof.dr. Joachim Duyndam.

De leerstoelgroep Humanisme & Filosofie verricht conceptueel grondslagenonderzoek naar zingeving en humanisering, dat wordt benut voor een wetenschappelijke reflectie op sociale interventiepraktijken die onder meer gericht zijn op empowerment van (kwetsbare) groepen.

Het onderzoek sluit aan bij het bredere doel van het onderzoeksprogramma van de UvH: een zinvol leven in een waardige en rechtvaardige samenleving. Het onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de deskundigheid en de kwaliteit van het handelen van professionals in beroepen in zorg en welzijn.

Taken

Vereisten

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een verlenging van 3 jaar (na gebleken geschiktheid). Deze functie is ingedeeld in het UFO-profiel Promovendus (salarisschaal P CAO Nederlandse Universiteiten startend met € 2222,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). Indiensttreding per 1 april 2018.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof.dr. Anja Machielse, a.machielse@uvh.nl en prof.dr. Joachim Duyndam, j.duyndam@uvh.nl

Sollicitaties kunnen uiterlijk 17 februari 2018 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 18-01’.

De sollicitaties dienen te bestaan uit:

Sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden in de week van 6 t/m 9 maart 2018.

De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *