3 – 4 minuten

0 reacties

Voor een wetenschappelijk onderzoek naar Duurzaamheid en democratische legitimatie van burgerinitiatieven, zoekt de Universiteit voor Humanistiek een Promovendus (1 fte).

Achtergrond en doel van het onderzoek

Burgerinitiatief is de oplossing voor zo’n beetje alle maatschappelijke kwalen, gekeken naar hedendaags beleid. Maar wat komt er op termijn van al die initiatieven terecht en wie spreekt er namens wie? Wat heeft de samenleving er aan en hoe is de democratie gediend?

In én in samenspraak met diverse gemeenten verricht de promovendus onderzoek naar diverse aspecten van burgerinitiatieven, waaronder de democratische legitimatie van (overheidsbemoeienis met) initiatieven, de sociale duurzaamheid van de initiatieven en de kwaliteit van de interacties. Het onderzoek biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid tot reflectie op hoogst actuele vragen van bestuur en beleid, maar moet ook praktisch hout snijden voor ambtenaren en burgers.

Plaats in de universitaire organisatie

De promovendus gaat werken binnen de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector en wordt begeleid door prof. dr. Evelien Tonkens en dr. Menno Hurenkamp. Deze leerstoelgroep verzorgt onderwijs over en verricht onderzoek naar de bijdragen van idealen en praktijken van burgerschap en professionaliteit aan humanisering van de publieke sector.

Taken:

Vereisten:

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Menno Hurenkamp via m.hurenkamp@uvh.nl Ook het onderzoeksvoorstel kan op deze manier opgevraagd worden.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging voor 3 jaar bij gebleken geschiktheid. Deze functie is ingedeeld in het UFO profiel Promovendus (salarisschaal P van de CAO Nederlandse Universiteiten, startend met € 2325,- bruto per maand bij volledige werktijd).

Indiensttreding bij voorkeur per 16 oktober 2019.

Sollicitaties kunnen uiterlijk 7 september 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 19-06’. 

De sollicitaties dienen te bestaan uit:

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *