Learning Healthcare System

2 minuten

0 reacties

De afdelingen Medical Humanities en Cardiologie van het LUMC en UMC Utrecht hebben onlangs een ZonMW TOP-subsidie gekregen. Met deze subsidie willen we het zogeheten Learning Health System (LHS) onderzoeken. De traditioneel strikte scheiding tussen patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek leidt volgens velen enerzijds tot belemmeringen in verbeteringen in de geneeskunde en anderzijds tot potentieel risicovolle situaties voor patiënten. Als alternatief voor de strikte scheiding tussen zorg en onderzoek is een continu lerend systeem voorgesteld waarin onderzoek en zorg zijn geïntegreerd – een zogeheten ‘Learning Healthcare System’ (LHS).

Tot nu toe zijn gezondheidszorgpraktijken nauwelijks getransformeerd naar een LHS, vanwege fundamentele ethische en methodologische discussies over de toetsing van kennisgenererende activiteiten in een LHS, de rol van patiënten en de juiste onderzoeksmethodologie om te leren van routinematig verkregen data.  In dit project zullen we de afdelingen Cardiologie van het LUMC en UMC Utrecht omvormen tot een LHS en de ethische en methodologische uitdagingen in de praktijk bestuderen.

Promovendi

Voor dit project zoeken wij 2 promovendi.

Je hebt een master in Geneeskunde, Life Sciences, Epidemologie of gelijkwaardig. Kennis en vaardigheden op meer dan een van deze velden wordt gewaardeerd, net als affiniteit met onderzoeksethiek. Je bent sterk gemotiveerd en kan naast zelfstandig werken ook goed samenwerken in teams. Je beheerst Engels en Nederlands vloeiend in woord en geschrift. Vooral het Nederlands is belangrijk vanwege het werken op de afdelingen.

Promovendus Methodologie: Lees meer over deze vacature op UMC Utrecht.

Promovendus Medische Ethiek: Lees meer over deze vacature op LUMC.

Informatie

Beide Promovendi worden zowel in het LUMC als in het UMC Utrecht aangesteld.

Meer informatie is verkrijgbaar via: Rieke van der Graaf, Assistant professor, tel 088 7551347 en Martine de Vries, hoogleraar Medische Ethiek, tel 071-5298950.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *