Vacature junior docent ethiek en filosofie van de gezondheidszorg

Author: Geen reacties
Radboudumc

IQ healthcare is een afdeling van het Radboudumc met de missie om “met kennis en kunde beleid en praktijk te ondersteunen bij het streven naar goede, veilige en verantwoorde gezondheidszorg.” Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de zorg beter kan maar ook moet en dat kwaliteit ook verwijst naar de ethische kwaliteit van zorg, zorgprofessionals, zorgprocessen en zorgsystemen. Vandaar dat er ook een team van ethici verbonden is aan de afdeling.

Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Functieomschrijving

We zoeken met ons team van ethici met spoed twee junior-collega’s voor tijdelijke vervanging van onderwijstaken.

Je geeft, als junior-docent, onderwijs (met name in werkgroepverband) in ethiek en filosofie van de gezondheidszorg, in de Bachelor- en Masterfase van de studies Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde, onder supervisie van een senior-docent. Je werkt actief mee aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van voor de doelgroep geschikt onderwijs.

Je oriënteert je, met leden van het team van ethici, op de mogelijkheden om onderzoek (eventueel promotie-onderzoek) te ontwikkelen en uit te voeren over een thema uit de ethiek en filosofie van de gezondheidszorg en/of de ‘medical humanities’. Daarnaast neem je actief deel aan bijeenkomsten en -activiteiten van het team van ethici en van de afdeling.

Profiel

 • Minimaal een Master-titel met een specialisatie in ethiek, medische ethiek, bio-ethiek, en/of praktische filosofie. Ook als je recent gepromoveerd bent in één van deze specialisaties kun je solliciteren;
 • Aantoonbaar talent voor ethiek en filosofie, blijkend uit een goede beoordeling van je Master-these en andere relevante prestaties en/of activiteiten;
 • Interesse in en gevoel voor de praktijk van de gezondheidzorg en je bent in staat ethiek en filosofie concreet en illustratief te vertalen naar die praktijk;
 • Aanleg voor en/of ervaring in het leiden van moreel beraad;
 • Je hebt talent en bij voorkeur ook al ervaring in het geven van onderwijs in ethiek en filosofie aan bachelor- en eventueel master-studenten;
 • Bereid om je te ontwikkelen tot gekwalificeerd docent (met een Basis Kwalificatie Onderwijs) of je beschikt al over een universitaire onderwijskwalificatie;
 • Talent voor en interesse voor onderzoek op het gebied van de ethiek en filosofie van de gezondheidszorg en/of de ‘medical humanities’;
 • Je bent, zo mogelijk, beschikbaar vanaf 1 januari 2019 voor deze aanstelling;
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Informatie

 • 21.6 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 2 jaar
 • Publicatiedatum: 28 november 2018
 • Sluitingsdatum: 14 december 2018
 • Schaal 10: max € 60309 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Planning eerste gesprek: donderdag 20 december 2018
 • Website: nadere informatie en reageren

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *