2 minuten

0 reacties

Vacaturenummer: VWS190145

De Gezondheidsraad adviseert over het brede terrein van volksgezondheid en gezondheidszorg. Jij voert het secretariaat van commissies van de Gezondheidsraad waarvan het werk een sterk ethische component heeft, zoals de vaste Commissie Ethiek en recht en de vaste Commissie Screening rondom zwangerschap en geboorte. Voor deze commissies doe je literatuuronderzoek en houd je interviews en stel je discussiestukken en conceptadviezen op.

Deze stukken worden besproken tijdens commissievergaderingen waarbij jij zorgt voor de verslaglegging. Je zorgt er samen met een redacteur van de Gezondheidsraad voor dat het uiteindelijke advies, de samenvatting en het persbericht voor een breed publiek toegankelijk zijn.
Daarnaast draag je bij aan de werving van nieuwe commissieleden en onderhoud je contacten met het wetenschappelijk netwerk en de opdrachtgevers van de Gezondheidsraad. Je werkt bij elk adviestraject in een klein team van collega’s.

Functie-eisen

Competenties

Reageren voor 8 september

Details en solliciteren via werkenvoornederland.nl

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die als taak heeft regering en parlement te adviseren op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg. Bewindspersonen vragen de Gezondheidsraad om advies waarmee beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden.

Daarnaast heeft de Gezondheidsraad een signalerende functie; hij kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Uitgangspunt is in beide gevallen het adviseren op basis van de stand van de wetenschap.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *