3 minuten

0 reacties

De V&VN Bestuurscommissie Ethiek is op zoek naar nieuwe leden: verzorgenden en verpleegkundigen die affiniteit hebben met ethiek. Ben je V&VN-lid, werkzaam als verzorgende of verpleegkundige én wil je graag meedenken over dilemma’s in je vak? Meld je dan aan!

Doel van de Bestuurscommissie

Het doel van de commissie is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van V&VN over ethische onderwerpen, die voor de hele beroepsgroep van verpleegkundigen en verzorgenden van belang zijn. Op deze manier wil de commissie de beroepsethiek van verpleegkundigen en verzorgenden versterken en reflectie op goede zorg op gang brengen en houden.

Jouw rol in de Bestuurscommissie

Als commissielid breng je informatie in vanuit je eigen praktijk. Je geeft aan welke dilemma’s er spelen op de werkvloer en signaleert of de aanpak van de commissie aansluit op de praktijk. Je denkt mee over dilemma’s en ethische vraagstukken in de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden, zodat de commissie waardevolle adviezen kan geven.

Laat je inspireren door commissielid Jacqueline Jansen

‘Ik werk sinds een aantal jaren als ZZP’er Verzorgende IG bij cliënten met een complexe zorgvraag in de thuiszorg. Dit doe ik al vele jaren met veel plezier en passie. Toch ben ik de afgelopen jaren tegen verschillende problemen aangelopen als het gaat om zorgvragen vanuit de cliënten, maar ook vanuit mijn werkzaamheden als zorgverlener. Ik vind het belangrijk om hier kritisch naar te kijken en ook mee te denken over eventuele verbeteringen voor in de toekomst. 

Door deel te nemen aan de bestuurscommissie Ethiek kan ik mijn ideeën bespreken met mensen met andere achtergronden. Het is prettig om dilemma’s vanuit verschillende hoeken te bekijken en proberen mee te denken in oplossingen i.p.v. dit weg te stoppen. Ook kan ik praktijkvoorbeelden inbrengen.’

Praktisch

De commissie komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering in Utrecht. Je krijgt vacatiegeld en reiskostenvergoeding. Vergaderdata worden bepaald in overleg.

De procedure

De voorzitter Ankana Spekkink en secretaris Andrea Steger maken een selectie uit de belangstellenden. Met de geselecteerden voeren zij een kennismakingsgesprek. Wie uiteindelijk gekozen wordt, zal ook afhangen van het profiel van de kandidaat in relatie tot de samenstelling van de commissie.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot maandag 22 april 2019 bij Andrea Steger, adviseur vereniging (a.steger@venvn.nl). Geef bij je aanmelding aan wat voor werk je doet en waarom je belangstelling voor de vacature hebt. Stuur daarbij ook je C.V. mee.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *